16/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquesta proposta de màster es planteja per a un any acadèmic (60 crèdits ECTS). La part teòrica del màster és completament en línia i la part pràctica exigeix la presència en un dels dispositius acreditats. Els dispositius acreditats són serveis públics d'atenció a les persones amb malaltia mental que compleixen uns requisits d'acreditació determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

El màster consta de 45 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries i 15 crèdits ECTS de Treball de Final de Màster.

L'estructura bàsica es divideix així en sis matèries obligatòries que s'imparteixen durant tot el curs.

Continguts teoricopràctics: 45 crèdits ECTS

 • Continguts teòrics comuns: en línia (e-learning) a través de l'aula virtual de la Universitat.

 • Pràctiques presencials en algun dels dispositius acreditats de la xarxa pública, entenent-se aquests com els serveis públics d'atenció a les persones amb malaltia mental que compleixen uns requisits d'acreditació determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

Treball de Final de Màster (15 crèdits ECTS). S’ha d’elegir entre orientació professional o investigadora:

 • Orientació professional: elaboració i execució d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real.

 • Orientació investigadora: elaboració d'un projecte d'investigació aplicada.

PLA D'ESTUDIS

- El Factor Humà: les Persones, els Equips i la Comunitat (3 crèdits ECTS)

- Els Contextos de la Intervenció (3 crèdits ECTS)

- Els Instruments Tècnics (24 crèdits ECTS)

 • Habilitats Bàsiques Metodològiques (1): Tècniques d'Avaluació/Planificació de la Intervenció i de la Motivació (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació Funcional i Disseny de Plans Individualitzats de Rehabilitació Psicosocial (2) (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (3): Psicofarmacologia i Tractaments Psicosocials amb Evidència Empírica (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (4): Programes d'Enfrontament, Maneig de la Malaltia (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (5): Programes de Rehabilitació amb Grups Especials: Pacients amb Recuperació Incompleta, Trastorns de la Personalitat i Patologia Dual (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (6): Tractaments Psicològics de la Psicosi. Intervenció Primerenca amb Pacients Psicòtics (4 crèdits ECTS)

- Els Llocs de la Intervenció: els Dispositius (12 crèdits ECTS)

 • Definició, Estructura i Funcions dels Dispositius Específics (4 crèdits ECTS)

 • Intervencions en Entorns Naturals (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació de Programes i Serveis de Rehabilitació Psicosocial (4 crèdits ECTS)

- Metodologia de la Investigació i Lectura Crítica (3 crèdits ECTS)

- Treball de Final de Màster (15 crèdits ECTS). S’ha d’elegir entre orientació professional o investigadora:

 • Orientació professional: elaboració i execució d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real.

 • Orientació investigadora: elaboració d'un projecte d'investigació aplicada.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus