07/10/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Química Sostenible proposat consta de 60 crèdits ECTS.

Per a obtenir el títol del Màster, el/a alumne/a haurà de cursar 42 ECTS corresponents a les assignatures optatives i el TFM de 18 ECTS.

Les matèries del màster s'articulen en 26 assignatures optatives, que conformen un total de 84 ECTS i, el Treball de Fi de Màster de 18 ECTS (que, per les seues característiques, ha de ser cursat obligatòriament per l'estudiant).

a) Tècniques avançades en química (primer mòdul):

Tècniques Avançades en Química (OP) (6 crèdits ECTS) (UJI, UEX)

Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori (3 crèdits ECTS) (UPV)

Caracterització de Catalitzadors Sòlids (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

b) Matèries Bàsiques o Avançades en Química sostenible (segon i tercer mòdul): Son com s'ha comentat, assignatures comunes, que s'imparteixen de manera intensiva en dues seus comunes que poden anar canviant. L'estudiantat haurà de matricular-se d'almenys 24 crèdits és a dir 8 assignatures per a adquirir les competències del títol així com definir la seua orientació.

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Química Sostenible en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Catàlisi Immobilitzada (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Catàlisi Homogènia (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Dissolvents Benignes (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Biocatàlisi (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Electroquímica i Fotoelectroquímica (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Matèries Primeres Renovables (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Energies Sostenibles (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Biotransformacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Catàlisi Heterogènia (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Fluids Supercrítics. Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Reaccions Activades per Mitjans No Convencionals (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

c) Treball de final de màster

Treball de Fi de Màster (TFM) (18 crèdits ECTS) (UJI, UPV, UEX)

d) Matèries específiques: S'oferiran una sèrie d'assignatures en cada Universitat participant per a completar la formació de l'estudiantat així com per a adequar el perfil de l'estudiantat en funció del grup d'investigació al qual s'haja adscrit.

Dispositius Electroquímics per a Energia i Catàlisi (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Cinètica Aplicada (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Processos Catalítics (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Síntesi de Catalitzadors (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Química Fina (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Eliminació d'Agents Contaminants (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Enginyeria Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Química Supramolecular (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

 

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus