15/05/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Desenvolupar una visió integrada sobre el concepte de la Química Sostenible i dels desenvolupaments històrics que han donat lloc a l'evolució de la mateixa i d'altres descobriments associats.
 2. Conèixer els principis de la Química Sostenible i definir la seua implementació en la pràctica dels processos Químics Industrials.
 3. Conèixer les eines i les àrees generals de treball de la química sostenible entre les quals s'inclouen les següents.
  1. Ús de matèries de partida renovables.
  2. Economia atòmica.
  3. Ús de dissolvents més nets (dissolvents en condicions supercrítiques, química en aigua, reaccions sense dissolvent, etc.)
  4. Condicions de reacció alternatives (microones, electroquímica...)
  5. Catàlisi: catalitzadors àcid-base, catalitzadors red-ox, imprinting de catalitzadors sòlids, etc.
  6. Biocatàlisi: processos catalitzats per enzims o cèl·lules senceres, ús d'organismes modificats genèticament...
  7. Fotoquímica i fotocatálisi.
  8. Polímers i materials biodegradables i el seu ús en processos químics.
 4. Formar a l'alumne per a reconèixer la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.
 5. Dotar a l'alumne de coneixements necessaris per a avaluar exemples de Processos Industrials on es compleixen els principis de la Química Sostenible.
 6. Formar a l'alumne amb les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el "grau de compliment dels postulats de la Química sostenible en un determinat procés industrial.

Un estudiant, en acabar els estudis del Màster Universitari en Química Sostenible, ha de posseir un coneixement avançat dels conceptes generals a dalt ressenyats de química sostenible, així com de les principals tècniques i metodologies implicades.

Informació proporcionada per: InfoCampus