Duració i calendari

25/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Duració: un curs acadèmic (octubre  / setembre ).

Docència presencial: octubre  / juny.

Calendari curs 2022 - 2023

La docència tindrà lloc mitjançant un sistema mixt de classes presencials i treball personal dirigit pel professor responsable de la matèria i pel tutor de l'estudiant en la universitat d'origen de l'estudiant.

Matèries Bàsiques o Avançades en Química sostenible (segon i tercer mòdul): Són ASSIGNATURES COMUNES, que s'imparteixen de manera intensiva en dues seus comunes que poden anar canviant.

L'estudiantat haurà de matricular-se d'almenys 24 crèdits és a dir 8 assignatures per a adquirir les competències del títol així com definir la seua orientació.

Assignatura/matèria.

Crèdits

Semestre

Caràcter

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (B)

3

Anual

Optativa

Química Sostenible en la Indústria (B)

3

Anual

Optativa

Matèries primes Renovables (B)

3

Anual

Optativa

Dissolvents Benignes (B)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Homogènia (B)

3

Anual

optativa

Energies Sostenibles (P)

3

Anual

Optativa

Biotransformacions Industrials (R)

3

Anual

Optativa

Electroquímica i fotoelectroquímica (P, R)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Heterogènia (P, R)

3

Anual

Optativa

Biocatálisi (P)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Immobilitzada (P, R)

3

Anual

Optativa

Fluids Supercrítics.Aplicacions (P, R)

3

Anual

Optativa

Reaccions Activades per Mitjans No Convencionals (R)

3

Anual

Optativa

 

A més s'ofereixen una sèrie d'assignatures específiques pròpies de cadascuna de les Universitats participants que s'imparteixen al llarg de tot el curs acadèmic.

Informació proporcionada per: InfoCampus