28/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’aplicació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i el seu desenvolupament normatiu, ha fet créixer un terreny professional en el qual les entitats públiques i privades han de comptar amb personal altament qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions d’igualtat. 

Aquest màster universitari a distància ofereix un programa complet elaborat per equips docents i investigadors especialitzats procedents de la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i de més d’una quinzena d’altres universitats i organitzacions. També compta amb el suport tècnic de la Fundació Isonomia. 

És un títol oficial de postgrau aprovat pel Consell d’Universitats amb validesa en tot el territori espanyol. Compta amb l’informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

Igualment, ha merescut, el 2013 i 2019, l’informe favorable de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva per a la seua reacreditació com a títol oficial. 

Aquest màster és interuniversitari juntament amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus