Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La docència es basa en la interacció entre els professors i els estudiants. Les classes magistrals s'acompanyen de nombroses pràctiques (un 40% del temps es dedica a aquestes activitats), l'anàlisi de casos pràctics, la resolució d'exercicis, el treball en grup i la presentació dels treballs i altres activitats per part dels estudiants. El Pla d'Estudis inclou un Treball de finalització de Màster que es realitzarà en la UdL, en la UJI, un altre centre de recerca o una empresa.

Informació proporcionada per: InfoCampus