27/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu del màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) és proporcionar a la societat les eines necessàries per a facilitar l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) que siguen efectives i de qualitat perquè l'aprenentatge de l'anglès des de l'etapa d'ensenyament infantil fins al batxillerat tinga un resultat satisfactori i s'aconseguisca el grau de multilingüisme (dues o tres llengües) desitjat.

És un màster coordinat des de la Universitat Jaume I en el qual col·labora professorat de reconegut prestigi d'altres universitats americanes, europees i espanyoles.

Per a accedir al màster és necessari estar en possessió del nivell B2 del MECR acreditatAmb la superació del màster s'obté el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengües estrangeres (anglès), excepte les persones que estiguen en possessió dels requisits per a impartir ensenyaments d'anglès en els nivells educatius no universitaris (Ordre 17/2013, de 15 d'abril de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports).

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus