23/01/2019 | Departaments ALTRES
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les accions encaminades en els últims anys a la millora del confort humà en els habitatges han conduït, en general, a edificis poc ventilats i que consumeixen gran quantitat d'energia, la qual cosa els fa poc saludables per a les persones, i poc sostenibles, a causa del consum d'energia procedent de fonts no renovables. 

En aquest sentit s'ha desenvolupat el projecte CONFORTMA (RTC-2017-5904-5) que cerca la millora del confort, la salut, la sostenibilitat energètica i mediambiental mitjançant el desenvolupament, validació i comercialització de dues tecnologies passives basades en materials ceràmics que permeten la regulació de la temperatura, la humitat i l'eliminació de compostos orgànics volàtils (COVs) en espais interiors.

CONFORTMA pretén anar més enllà de la tecnologia existent, ja que la recerca es realitzarà en el marc de l'economia circular, donant valor a determinats residus que van a exercir un important paper en el disseny del producte. Mitjançant la tecnologia inkjet s'aplicaran esmalts i decoracions sobre les rajoles reguladores d'humitat i que eliminen COVs amb l'objecte de conjuminar estètica, disseny i funcionalitat.

D'altra banda, els materials reguladors de temperatura a desenvolupar hauran de ser capaços d'emmagatzemar o alliberar grans quantitats d'energia de manera que permeten esmorteir els pics de temperatura i retardar la resposta tèrmica de l'edifici respecte a les condicions externes, la qual cosa facilita la seua compensació, permetent reduir el consum energètic de l'edifici.

Amb els nous materials, s'esperen importants beneficis econòmics i mediambientals en l'edifici, així com en la salut i confort dels seus residents. Alguns d'aquests beneficis són: disminució del consum energètic de calefacció i, sobretot, de refrigeració, disminució de les emissions de CO2 associades al consum energètic, eliminació de COVs, reducció dels casos de Síndrome d'Edifici Malalt i disminució de l'impacte ambiental de la construcció per l'ús de materials residuals.

FINANÇAMENT: Projecte RTC-2017-5904-5, co-finançat amb 512.636 € pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i els fons FEDER.

PERÍODE EXECUCIÓ: 2018-2021

CONSORCI: Gimeno Construccions i Contractes, S.L. (GIMECONS), Institut de Tecnologia Ceràmica de la Universitat Jaume I de Castellon (ITC-UJI) i Realonda, S.A

 

                                               

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions