Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

02/12/2021 | PSI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, adscrit a la Facultat de Ciències de la Salut, comprèn tres àrees de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació, Psicologia Social i Metodologia de les Ciències del Comportament. A més del Personal Docent i Investigador, compte en la seva plantilla amb Personal d'Administració i Serveis: una administrativa i dos tècnics de laboratori.

La constitució com a Departament -anteriorment Unitat predepartamental- té lloc l'any 2000. I des de llavors, el departament ha crescut considerablement, tant en docència com en recerca.

En l'actualitat, els membres del departament imparteixen docència en els Graus en Psicologia, Infermeria, Maestro o Mestra en Educació Infantil, Mestre o Mestra en Educació Primària, Relacions Laborals i Recursos Humans, Turisme, Dret, Criminologia i Seguretat, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. També imparteixen docència en diferents màsters oficials en la universitat.

Quant a l'activitat investigadora, el professorat pertanyent al departament conforma i participa en diferents grups de recerca registrats oficialment a la Universitat Jaume I. Aquests grups desenvolupen projectes de recerca finançats amb fons públics i privats, sent una finalitat important la transferència de coneixement a empreses i administracions. Fruit d'aquesta activitat és l'extensa producció científica generada pel Personal Docent i Investigador.

Recurs d'imatge departament index

El departament

Informació sobre els membres del consell de departament, les convocatòries i els acords adoptats.

Recurs d'imatge docencia index

Estudis

Informació sobre els graus, màsters i programes de doctorat en els quals els membres del departament participen.

Recurs d'imatge investigacio index

Investigació

Informació sobre els grups de recerca en els quals participen membres del departament, les accions encaminades a la seva difusió i recursos per la investigació.

Imatge 1 accio imatge1

Informació i contacte