Francisco de Asís Ros Bernal

Francisco de Asís Ros Bernal

Professorat permanent laboral
Vicedegà/ana de facultat
Àrea: Anatomia i Embriologia Humana
On pots trobar-me?
MI1212DD - (964 387503)