Mar Alguero Boronat

Mar Alguero Boronat

Professor/a Substitut/a
Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats
On pots trobar-me?
JC1024DD - (964 728555)