Última modificació: 06/04/2016 | Font: EMP

Informació personal

VALLET BELLMUNT, MARÍA ILUMINADA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • JC1024DD - (964 728555)
 • mvallet@uji.es
 • Ressenya Personal

  Ilu Vallet és llicenciada en Administració d'Empreses per la Universitat Jaume I (Castelló) i actualment és doctoranda en màrqueting. També va cursar els estudis de Tècnic en Empreses i activitats Turístiques.
  Per això, la seua investigació actual s'està desenvolupant en els dos camps mencionats: amb la millora de la docència, participant en diversos cursos i seminaris de perfeccionament pedagògic i en nombrosos projectes dins de les convocatòries de Projectes de Millora Educativa de la Universitat Jaume I, especialment en l'àmbit de l'aprenentatge cooperatiu, i amb diverses publicacions i assistències a congressos.

  I en relació a la distribució comercial, la seua tesi doctoral està enfocada en la resiliència de comerç detallista.

  Horari Actual  Horari de tutories de María Iluminada Vallet Bellmunt


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 11:30 14:30 12-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 11:30 14:30 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Iluminada Vallet Bellmunt


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1018 - PR1 Dijous 11:00 13:00 12-04-2018 12-04-2018
  AE1018 - PR1 Dijous 09:00 11:00 08-02-2018 17-05-2018
  AE1018 - PR2 Dijous 11:00 13:00 08-02-2018 17-05-2018
  AE1018 - TE1 Dijous 09:00 11:00 25-01-2018 26-04-2018
  AE1018 - TE1 Dijous 11:00 13:00 22-02-2018 22-02-2018
  AE1018 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 29-01-2018 07-05-2018
  CA0944 - PR1 Divendres 09:00 12:00 26-01-2018 23-03-2018
  CA0944 - TE1 Dimarts 09:00 12:00 30-01-2018 27-03-2018
  EC1018 - PR1 Dijous 11:00 13:00 12-04-2018 12-04-2018
  EC1018 - PR1 Dijous 09:00 11:00 08-02-2018 17-05-2018
  EC1018 - PR2 Dijous 11:00 13:00 08-02-2018 17-05-2018
  EC1018 - TE1 Dijous 09:00 11:00 25-01-2018 26-04-2018
  EC1018 - TE1 Dijous 11:00 13:00 22-02-2018 22-02-2018
  EC1018 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 29-01-2018 07-05-2018
  FC1018 - PR1 Dijous 09:00 11:00 08-02-2018 17-05-2018
  FC1018 - PR1 Dijous 11:00 13:00 12-04-2018 12-04-2018
  FC1018 - PR2 Dijous 11:00 13:00 08-02-2018 17-05-2018
  FC1018 - TE1 Dijous 09:00 11:00 25-01-2018 26-04-2018
  FC1018 - TE1 Dijous 11:00 13:00 22-02-2018 22-02-2018
  FC1018 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 29-01-2018 07-05-2018
  PU0944 - PR1 Dimecres 16:00 19:00 31-01-2018 28-03-2018
  PU0944 - TE1 Dijous 16:00 19:00 25-01-2018 22-03-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  CA0944 - Màrqueting en el Punt de Venda Grau en Comunicació Audiovisual
  EC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Economia
  FC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Finances i Comptabilitat
  PU0944 - Màrqueting en el Punt de Venda Grau en Publicitat i Relacions Públiques

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Diseño, validación y análisis factorial exploratorio y confirmatorio de la escala de actitud Cohesiona para la evaluación de la eficacia de los talleres de habilidades cooperativas
  • María Lidón Moliner Miravet, Arecia Aguirre García Carpintero, Ana Domenech Vidal, Teresa María Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt, Francisco José Alegre Ansuategui. ESTUDIOS PEDAGOGICOS. Num. 1. Vol. 43. pp. 213-234. 2017. Internacional. Científic.

  • Aprendizaje cooperativo, aprendizaje percibido y rendimiento académico en la enseñanza del marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera-Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt. Educacion XX1. Num. 1. Vol. 20 . pp. 277-297. 2017. Internacional. Científic.

  • Eficiencia del plan de marketing como técnica de aprendizaje cooperativo
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt. EUROPEAN RESEARCH ON MANAGEMENT AND BUSINESS ECONOMICS. Num. 01. Vol. 22 . pp. 17-24. 2016. Nacional. Científic.

  Llibres


  • Principios de Marketing Estratégico
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Víctor del Corte Lora, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2015. Autoria. Nacional. Docent. ISBN 9788469715529. UJI. Ed. Universitat Jaume I.

  • Fundamentos de marketing estratégico
  • P. Kotler, Armstrong G., Teresa María Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, María Iluminada Vallet Bellmunt, Emilia Casanova Calatayud, Antonio José Vallet Bellmunt, Valentin Gallart Camahort, María Pilar Monte Collado. 2013. Autoria. Nacional. Docent. ISBN 978782734666. Madrid. Ed. Pearson.

  Ponències a congressos


  • A comparison between kahoot! and socrative in two business subjects in university education
  • María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, Edurne Zubiria Ferriols, Inmaculada Bel Oms, María Iluminada Vallet Bellmunt. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2017). Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Internacional. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • And application of kahoot! in university education: challenges and opportunities
  • Edurne Zubiria Ferriols, Inmaculada Bel Oms, María Teresa Martínez Fernández, Teresa María Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt. 11th Annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Internacional. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • A comparative study on the effectiveness of using the socrative program to enhance academic performance and attendance to theoretical classes
  • Inmaculada Bel Oms, Edurne Zubiria Ferriols, Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, María Iluminada Vallet Bellmunt. 11th Annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Internacional. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Clickers and cooperative learning: influence on students achievement in marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Víctor del Corte Lora, María Iluminada Vallet Bellmunt. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 07-03-2016. Nacional. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Why do I have to work in teams if I can do better alone? Marketing plan in teams
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt. 9th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016). Sevilla (Espanya). 14-11-2016. Internacional. Científic. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • Influence of audience response systems on students team achievement in marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, Víctor del Corte Lora, María Iluminada Vallet Bellmunt. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2016). Barcelona. 04-07-2016. Nacional. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460888604.

  • Influencia de la actividad relacional inter e intraequipos en el rendimiento
  • Víctor del Corte Lora, Teresa María Vallet Bellmunt, Luis Martínez Cháfer, María Iluminada Vallet Bellmunt. XV Jornadas sobre Aprendizaje Cooperativo (XVJAC2015). Valencia. 10-07-2015. Nacional. Docent. 2015.

  • Desarrollo y validación de un cuestionario para la evaluación de la eficacia de los talleres de habilidades cooperativas
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, María Lidón Moliner Miravet, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal. XV Jornadas sobre Aprendizaje Cooperativo (XVJAC2015). Valencia. 10-07-2015. Nacional. Docent. 2015.

  • Cooperative learning and consequences. Two techniques comparison in marketing
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt. XXVII Congreso de Marketing (AEMARK 2015). Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Nacional. Docent. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • El Plan de Marketing: Instrumento para Medir el Aprendizaje Cooperativo y su Resultado
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt. XI Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior FECIES. Bilbao (Espanya). 10-07-2014. Nacional. Docent. 2014.

  • Tecnología, aprendizaje cooperativo y rendimiento del equipo
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, Víctor del Corte Lora. Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu (JAC'14). Barcelona (Espanya). 04-07-2014. Nacional. Docent. 2014.

  • Influencia del aprendizaje cooperativo del marketing en el aprendizaje y en el rendimiento del estudiante. Aplicación TGT: el concurso
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Pilar Rivera Torres, María Iluminada Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt. XIII Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo (JAC 2013). Girona. 05-07-2013. Nacional. Docent. 2014. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484584353.

  • El concurso como herramienta de motivación, una aplicación a la asignatura A62: Dirección Comercial I
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, Marta Estrada Guillén, María Iluminada Vallet Bellmunt. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Nacional. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • ¿Cómo enseñar marketing estratégico de forma atractiva? el concurso
  • Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt, María Iluminada Vallet Bellmunt. XXIII Congreso Nacional de Marketing (AEMARK 2011). Castellón (Espanya). 14-09-2011. Nacional. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567961.

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16