Estructura

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Última modificació: 12/04/2016 | Font: EMC

Llistat de personal

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Juliá Bolívar, José Enrique TC2337DD 8139 bolivar@uji.es
Secretaria Sancho Bru, Joaquín Luis TC1314DD 8127 sancho@uji.es
Administatiu/Administrativa Cervera Nacher, Rosa TC2301DA 8103(*) rcervera@uji.es
Administatiu/Administrativa Ibáñez Marín, María Angeles TC2301DA 8104(*) aibanez@uji.es

(*) Extensió Principal

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Domingo-Arnau De Castro, Jorge TC2004DL 8004(*) domingoa@uji.es
Tecnic de Laboratori Fuentes Ballesteros, José Feliciano TC2006DL 8006(*) ffuentes@uji.es
Tecnic de Laboratori Fuentes Ballesteros, José Feliciano TC2340DD 8921(*) ffuentes@uji.es
Tecnic de Laboratori Fuentes Ballesteros, José Feliciano TC2007DL 8007(*) ffuentes@uji.es
Contractat Menéndez Monzonís, Laura TC2339DD 9046(*) lmenende@uji.es
Tecnic de Laboratori Padrones Huguet, Enrique TC2005DL 8005(*) padrones@uji.es
Tecnic de Laboratori Padrones Huguet, Enrique TT2004TL 8492(*) padrones@uji.es
Tecnic de Laboratori Piñana Mormeneo, Martín TT2003TL 8491(*) mormeneo@uji.es
Tecnic de Laboratori Romero Sales, Sara TT2002TL 8483(*) sromero@uji.es
Tecnic de Laboratori Tomás Catalán, Ana Ester TT2004TL 8796(*) atomas@uji.es
Tecnic de Laboratori Tomás Catalán, Ana Ester TC1039DL 8015(*) atomas@uji.es
Tecnic de Laboratori Tomás Catalán, Ana Ester TC2123DL 9219(*) atomas@uji.es
Tecnic de Laboratori Torro Cueco, Salvador Francisco TC2203DL 8060(*) torro@uji.es
Tecnic de Laboratori Torro Cueco, Salvador Francisco TT2001TL 8482(*) torro@uji.es

(*) Extensió Principal

Personal Docent i Investigador

Area: Construccions Arquitectòniques

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Babiloni Gomis, Jose Professor/a Associat/da Laboral TC1035DD 9164 jbabilon@uji.es
Civera García, Vicente Professor/a Associat/da Laboral TC1033DD 9162 vcivera@uji.es
Gallego Navarro, Teresa Carmen Professor/a Titular d'Escola Universitària TC1031DD 9160 tgallego@uji.es
García Esparza, Juan Antonio Professor/a Contractat/da Doctor/a TC1029DD 9158 garca@uji.es
Huedo Dordá, Patricia Margarita Professor/a Associat/da Laboral TC1034DD 9163 huedo@uji.es
Lecha Sangüesa, Antonio Professor/a Associat/da Laboral TC1034DD 9163 lecha@uji.es
Pitarch Roig, Angel Miguel Professor/a Titular d'Escola Universitària TC1030DD 9159 pitarcha@uji.es
Reig Cerdá, Lucía Professor/a Contractat/da Doctor/a TC1032DD 9161 lreig@uji.es
Ruá Aguilar, María José Professor/a Contractat/da Doctor/a TC1035DD 9164 rua@uji.es

Area: Enginyeria Mecànica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Andrés de la Esperanza, Francisco Javier Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II TC2328DD 8143 fandres@uji.es
Bernad Ros, Octavio Professor/a Associat/da Laboral TC1315DD 8927 obernad@uji.es
Canales Leiva, Joaquim Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 jcanales@uji.es
Colinas Jiménez, José Antonio Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 colinas@uji.es
Dolz Lucía, María Celerina Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 mdolz@uji.es
Fuentes Ballesteros, José Feliciano Professor/a Associat/da Laboral TC2007DL 8007 ffuentes@uji.es
Fuentes Ballesteros, José Feliciano Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 ffuentes@uji.es
Fuentes Ballesteros, José Feliciano Professor/a Associat/da Laboral TC2006DL 8006 ffuentes@uji.es
García Ortiz, José Vicente Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I TC1315DD 8927 jortiz@uji.es
Iserte Vilar, José Luis Professor/a Contractat/da Doctor/a TC2329DD 8144 jiserte@uji.es
Llop Harillo, Immaculada Personal investigador en formació (MINECO-FPI) TC2343DD 8131 illop@uji.es
Monrós Andreu, Guillem Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 gmonros@uji.es
Mora Aguilar, Marta Covadonga Professor/a Contractat/da Doctor/a TC2324DD 8126 mmora@uji.es
Pérez González, Antonio Catedràtic/a d'Universitat TC2327DD 8129 aperez@uji.es
Roda Casanova, Víctor Ajudant/a TC2326DD 8810 vroda@uji.es
Rodríguez Cervantes, Pablo Jesús Professor/a Contractat/da Doctor/a TC1313DD 8128 cervante@uji.es
Sánchez Marín, Francisco Tomas Professor/a Titular d'Universitat TC2321DD 8124 ftsan@uji.es
Sancho Bru, Joaquín Luis Professor/a Titular d'Universitat TC1314DD 8127 sancho@uji.es
Serrano Bellés, María José Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 mserrano@uji.es

Area: Expressió Gràfica en l'Enginyeria

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Agost Torres, María Jesús Professor/a Contractat/da Doctor/a TC2313DD 8116 magost@uji.es
Bellés Ibáñez, María Josefa Professor/a Associat/da Laboral TC2305DD 8109 mbelles@uji.es
Company Calleja, Pedro Pablo Catedràtic/a d'Universitat TC2316DD 8119 pcompany@uji.es
Gomez-Fabra Gómez, Miquel Maria Professor/a Col·laborador/a TC2322DD 8125 gomezf@uji.es
González Lluch, María Carmen Professor/a Contractat/da Doctor/a TC2320DD 8123 mlluch@uji.es
Gracia Ibáñez, Verónica Ajudant/a TC1316DD 8915 vgracia@uji.es
Jarque Bou, Néstor José Personal investigador en formació (MINECO-FPI) TC2304DD 8167 jarque@uji.es
Mondragón Donés, Salvador Professor/a Associat/da Laboral TC2305DD 8109 mondrago@uji.es
Monfort Prats, Vicente Professor/a Associat/da Laboral TC2305DD 8109 vprats@uji.es
Núñez García, Mariana Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 manunez@uji.es
Pérez Belis, Victoria Ajudant/a TC2317DD 8120 belis@uji.es
Piquer Vicent, Ana María Professor/a Titular d'Universitat TC2319DD 8122 pvicent@uji.es
Plumed Ferrer, Raquel Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I TC2315DD 8118 plumed@uji.es
Roda Sales, Alba Personal investigador en formació (FPI UJI) rodaa@uji.es
Vergara Monedero, Margarita Catedràtic/a d'Universitat TC2318DD 8121 vergara@uji.es

Area: Màquines i Motors Tèrmics

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Barragán Cervera, Ángel Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II TC2330DD 8132 abarraga@uji.es
Blanco Castro, Javier Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 jblanco@uji.es
Cabello López, Ramón Catedràtic/a d'Universitat TC2333DD 8135 cabello@uji.es
Catalán Gil, Jesús Personal investigador en formació (MINECO-FPI) TC2341DD 8133 jcatalan@uji.es
Llopis Doménech, Rodrigo Professor/a Titular d'Universitat TC2331DD 8136 rllopis@uji.es
LLopis Esteve, Joaquin Professor/a Associat/da Laboral TC2341DD 8133 jesteve@uji.es
Molés Ribera, Francisco Professor/a Associat/da Laboral TC2332DD 8134 molesf@uji.es
Mota Babiloni, Adrián Personal investigador postdoctoral (POSTDOC UJI) TC2323DS 9151 mota@uji.es
Navarro Esbrí, Joaquín Professor/a Titular d'Universitat TC2335DD 8137 navarroj@uji.es
Peris Pérez, Bernardo Investigador TC2332DD 8134 bperis@uji.es
Sánchez García-Vacas, Daniel Professor/a Contractat/da Doctor/a TC2334DD 8142 sanchezd@uji.es

Area: Mecànica de Fluids

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Aguilar Gasulla, Jorge Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 jgasulla@uji.es
Arnau Notari, Maria Rosario Personal investigador en formació - Predoctoral GV TT2001TL 8482 notarim@uji.es
Chiva Vicent, Sergio Professor/a Titular d'Universitat TC2339DD 8141 schiva@uji.es
Fernández Giner, Inmaculada Susana Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 giner@uji.es
Hernández López, Leonor Professor/a Titular d'Universitat TC2344DD 8138 lhernand@uji.es
Juliá Bolívar, José Enrique Professor/a Titular d'Universitat TC2337DD 8139 bolivar@uji.es
Martínez Cuenca, Raúl Personal investigador contractat doctor TC2345DD 8146 rcuenca@uji.es
Mondragón Cazorla, Rosa Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I TC2336DD 8145 mondragn@uji.es
Navarrete Argilés, Nuria Personal investigador en formació (FPI UJI) nnavarre@uji.es
Solé Garrigós, Aran Personal investigador (Programa Juan de la Cierva-formació) sole@uji.es
Torro Cueco, Salvador Francisco Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 torro@uji.es
Torro Cueco, Salvador Francisco Professor/a Associat/da Laboral TT2001TL 8482 torro@uji.es
Torro Cueco, Salvador Francisco Professor/a Associat/da Laboral TC2203DL 8060 torro@uji.es
Vela Gasulla, Antonio Fabian Professor/a Titular d'Universitat TC2338DD 8140 vela@uji.es

Area: Mecànica de Medis Continus i Teoria de les Estructures

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Albert Esteve, Angel Maria Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 aalbert@uji.es
Cepriá Bernal, Javier Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 jcepria@uji.es
Hernandez Figueirido, David Professor/a Contractat/da Doctor/a NA2306DD 7471 hernandd@uji.es
Ibáñez Usach, Carmen Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II NA2304DD 7469 ibanezc@uji.es
Martínez Ramos, Oscar Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 omartine@uji.es
Martínez Rodrigo, María de los Dolores Professor/a Contractat/da Doctor/a NA2308DL 7473 mrodrigo@uji.es
Moliner Cabedo, Emmanuela Professor/a Contractat/da Doctor/a molinere@uji.es
Palma Guerrero, Roberto Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II NA2305DD 7470 rpalma@uji.es
Portolés Flaj, José Manuel Professor/a Contractat/da Doctor/a NA2309DL 7456 jportole@uji.es
Portolés Flaj, José Manuel Professor/a Contractat/da Doctor/a NA2302DD 7467 jportole@uji.es

Area: Projectes d'Enginyeria

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Bonastre Ripoll, Francisco Javier Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 bonastre@uji.es
Bovea Edo, María Dolores Professor/a Titular d'Universitat TC2309DD 8112 bovea@uji.es
Carlos Alberola, Maria del Mar Professor/a Contractat/da Doctor/a TC2311DD 8114 mcarlos@uji.es
Chulvi Ramos, Vicente Professor/a Contractat/da Doctor/a TC2310DD 8113 chulvi@uji.es
Colomer Mendoza, Francisco José Professor/a Contractat/da Doctor/a TC2308DD 8111 fcolomer@uji.es
Edo Alcón, Natalia Personal investigador en formació (FPI UJI) TC2325DD 8905 edon@uji.es
Esteban Altabella, Joan Personal investigador en formació (FPI UJI) TC2325DD 8905 altabell@uji.es
Ferrer Galindo, Jesús Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 jeferrer@uji.es
Gallardo Izquierdo, Antonio Catedràtic/a d'Universitat TC2307DD 8187 gallardo@uji.es
García Ventoso, Mairena Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 ventoso@uji.es
Ibáñez Forés, Valeria Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I TC2312DD 8115 vibanez@uji.es
Martinez Diez, Bernardo Professor/a Associat/da Laboral TC2340DD 8921 diez@uji.es
Mulet Escrig, Elena Professor/a Titular d'Universitat TC2314DD 8117 emulet@uji.es
Porcar Ramos, Alfonso Professor/a Associat/da Laboral TC1318DD 9491 aporcar@uji.es
Royo González, Marta Professor/a Associat/da Laboral TC1318DD 9491 royo@uji.es
Rubio Calduch, María Victoria Professor/a Associat/da Laboral vrubio@uji.es
Vidal Nadal, María Rosario Catedràtic/a d'Universitat TC1317DD 9357 vidal@uji.es
Vidal Nadal, María Rosario Catedràtic/a d'Universitat TC2122DL 9252 vidal@uji.es

Altres Investigadors i Becaris

Nom Despatx Extensió Email

(*) Extensió Principal

Personal Acadèmic Visitant

Nom Despatx Extensió Email

(*) Extensió Principal

Distincions

Nom Distinció Despatx Extensió Email

(*) Extensió Principal

Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16