Departament d'Educació i Didàctiques Específiques

01/03/2022 | EDUDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Departament d'Educació i Didàctiques Específiques naix en 2018 com a conseqüència de la divisió del Departament d'Educació. En l'actualitat aquest departament està format per les àrees de Didàctica de l'Expressió Corporal, Didàctica de l'Expressió Musical, Didàctica de l'Expressió Plàstica, Didàctica de les Ciències Experimentals, Didàctica de la Matemàtica i Música. El professorat imparteix fonamentalment la docència en els Graus de Mestre/a en Educació Infantil i Educació Primària i els Màsters Universitaris de Professor/a d'Educació Secundària i Didàctica de la Música.

La seua història està vinculada directament a l'aparició dels estudis de mestre/a a Castelló de la Plana. El dia 16 de maig de l'any 1900, després d'un intent anterior que va fracassar (1842?-1847), es va constituir definitivament el claustre de professores de l'Escola Elemental de Mestres. Paral·lelament al creixement del nombre d'estudiants els estudis de mestre van peregrinar successivament des de la ubicació inicial de l'edifici del Convent de les Monges Clarisses del carrer Major (1900-1916), l'ala sud-est de l'Institut Francesc Ribalta (1916-1960), l'edifici de les Escoles del Magisteri del carrer d'Herrero (1960-1996), el Campus de la Carretera de Borriol (1996-2002), fins a situar-se finalment, a l'estiu de l'any 2002, dins de l'actual edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

El Departament d'Educació creat en 1991 com a resultat de la creació de la Universitat Jaume I de Castelló, va integrar quasi totes les àrees de coneixement de l'Escola Universitària de Professorat d'EGB. A ella i al Departament d'Educació quedaren sempre lligats els actuals Departaments d'Educació i Didàctiques Específiques i de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura.

Recurs d'imatge departament index

El departament

Coneix el departament. Estructura, documents, Consell de Departament.

Recurs d'imatge estudis index

Estudis

Estudis on impartim docència

Recurs d'imatge investigacio index

Investigació

Grups d'investigació del departament, sistema de dades d'investigació, revistes.

Recurs d'imatge accio fonsaccio

Departament d'Educació i Didàctiques Específiques