Última modificació: 12/04/2016 | Font: Departament de Dret Públic

Informació personal

GRIFO BENEDICTO, MARÍA AMPARO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • JC2323DD - (964 728707)
 • grifo@uji.es
 • Ressenya Personal

  Maria Amparo Grifo Benedicto. Doctora en Dret per la Universitat Jaume I.

  Professora Associada en l'Area de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic (FCJE) des de l'any 1997.

  Funcionaria de carrera de l'Ajuntament de Castelló de la Plana des de l'any 1992 (Tècnic d'Administració General Grup A1). Actualment ocupa la plaça de Jefa del Negociat de Fiscalització de despeses en la Intervenció General Municipal.

  En quant a la docència ha impartit classes de Dret Administratiu en la llicenciatura de Dret, en la llicenciatura de Ciencies del Treball, en el Grau de Criminologia i Seguretat Pública, i en Gestió i Administració Pública (Diplomatura i Grau).

  Links

  Investigació

   Es autora del llibre Las Entidades Locales y las relaciones interadministrativas. Madrid (2009). Iustel

   Ha publicat alguns capítols de llibres colectius com:

   - Colaboración interadministrativa en turismo: mancomunidades, consorcios, conferencias sectoriales y convenios de colaboración. Pàgs. 129-153 de la obra dirigida per BLANQUER, D. Turismo. Organización, calidad de servicios y competitividad empresarial. Valencia (1999). Tirant lo Blanch.

   - Cap. VI Aproximación a los actuales sistemas administrativos de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, junt a SOLER, A. Pàgs. 199 a 233 de la obra coordinada per ALTAVA LAVALL, M.G. Lecciones de Derecho Comparado. Castelló de la Plana (2003). Publicacions Universitat Jaume I.

   - Comentari a l'article 26 de la Ley de Igualdad. Págs. 273-280 de la obra dirigida per GARCIA NINET, J.I. Comentarios a la Ley de Igualdad.CISS. Grupo Wolters Kluwer.

  Horari Actual  Horari de tutories de María Amparo Grifo Benedicto


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 18:00 19:30 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 18:00 19:30 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Amparo Grifo Benedicto


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  GA1213 - PR1 Dijous 18:00 20:00 26-10-2017 21-12-2017
  GA1213 - TE1 Dijous 18:00 20:00 14-09-2017 19-10-2017
  GA1213 - TE1 Dimecres 16:00 18:00 13-09-2017 20-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  GA1217 - PR1 Divendres 16:00 18:00 16-03-2018 18-05-2018
  GA1217 - TE1 Dimarts 18:00 20:00 30-01-2018 22-05-2018
  GA1217 - TE1 Divendres 16:00 18:00 26-01-2018 02-03-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  GA1213 - Dret Administratiu General Grau en Gestió i Administració Pública
  GA1217 - Protecció Jurídica dels Ciutadans enfront de l'Administració Grau en Gestió i Administració Pública

  Publicacions


  Llibres


  • Las entidades locales y las relaciones interadministrativas. La falsa idea de igualdad de las entidades locales
  • María Amparo Grifo Benedicto. 2009. Autoria. Nacional. Científic. ISBN 9788498900491. Madrid. Ed. Iustel.

  • Lecciones de Derecho Comparado
  • Manuel Guillermo Altava Lavall, Ignacio Aymerich Ojea, José Luis Blasco Díaz, Elena María Górriz Royo, María Amparo Grifo Benedicto, Anna Maria Soler Vilar, Agustin Viguri Perea. 2003. Autoria. Nacional. Docent. ISBN 8480214155. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Artículo 26
  • María Amparo Grifo Benedicto. Comentarios a la Ley de Igualdad. Valencia. Ed. CISS. 2007. ISBN 9788482355962. Nacional. Científic.

  • Recopilació de recursos i documentació de la gestió i el règim local.
  • Anna Maria Soler Vilar, José Luis Blasco Díaz, Manuel Marín Herrera, María Amparo Grifo Benedicto, Vicente Ortells Rubert. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Nacional. Docent.

  Ponències a congressos


  • Colaboración interadministrativa en turismo: mancomunidades, consorcios, conferencias sectoriales y convenios de colaboración
  • María Amparo Grifo Benedicto. Turismo. Organización administrattiva, calidad de servicios y competitividad empresarial (I Congreso Universitario de Turismo). Valencia. 01-01-1999. Nacional. Científic. 1999. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 848008867X.

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16