Ramon Aznar Garcia

Ramon Aznar Garcia

Professor/a Contractat/da Doctor/a
Vicedegà/ana de facultat
Àrea: Història del Dret i de les Institucions
On pots trobar-me?
JC2011DD - (964 728627)