Carlos Díaz Sanahuja

Professor/a Substitut/a
Àrea: Enginyeria de Sistemes i Automàtica
On pots trobar-me?
TC2403DD - (964 728774)
TC2104DL - (964 728022)