Alba Soler Estrela

Alba Soler Estrela

Professor/a Titular d'Universitat
Coordinador/a d'estades en pràctiques
Àrea: Expressió Gràfica Arquitectònica
On pots trobar-me?
TC2438DD - (964 728205)