Juan Bautista Ferreres Bonfill

Juan Bautista Ferreres Bonfill

Professor/a Contractat/da Doctor/a
Director/a d'institut interuniversitari
Àrea: Anàlisi Geogràfica Regional
On pots trobar-me?
HC1429DD - (964 729650)