Alejandro Bolaños García-Escribano

Personal investigador postdoctoral (Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors/es)
Àrea: Traducció i Interpretació
On pots trobar-me?
HC1112DD - (964 729833)