Montserrat Boronat Navarro

Montserrat Boronat Navarro

Professor/a Titular d'Universitat
Vicedegà/ana de facultat
Àrea: Organització d'Empreses
On pots trobar-me?
JC1012DD - (964 728541)