Josep Chordà Monsonís

Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI)
Àrea: Mecànica de Medis Continus i Teoria de les Estructures
On pots trobar-me?
NA2310DL - (964 387474)