Delia Trifi Rufino

Delia Trifi Rufino

Personal tècnic superior d'investigació
Àrea: Mecànica de Fluids
On pots trobar-me?
TT2001TL - (964 728482)