panoramica UJI

PAIS@Rural

Última modificació: 20/05/2014 | Font: SASC

El Programa d’acompanyament a iniciatives socioculturals en el món rural (PAIS@rural) representa el marc de treball en què s’arrepleguen les diferents iniciatives que en Extensió Universitària s’han anat desenvolupant, tant des del Programa general com en la resta de la nostra activitat.
Els seus objectius són:

 • Interactuar amb el territori.
 • Donar suport als processos de creació.
 • Interpretar i fer comprendre la cultura com a dret.
 • Donar suport als processos de recerca o reconstrucció de la identitat.
 • Participar activament en els processos de desenvolupament sociocultural i econòmic.
 • Fomentar estructures estables de treball cooperatiu que faciliten la participació dels agents culturals.
 • Generar dinàmiques de reflexió activa a partir de l’experiència.
 • Desenvolupar mecanismes que propicien la formació permanent, oberta i plural.

El PEU amb aquest programa aposta per construir un espai comú generador de sinergies i suma de lideratges. Aquest escenari engloba la Universitat, el món associatiu i ciutadà i es completa amb instruments que recullen el coneixement i el retornen, com ara l’Observatori de la Realitat Sociocultural, o la Mesa Tècnica, que reuneix als tècnics i tècniques com a proponents, seguidors i avaluadors de l’activitat del PEU, on s’expressen aquests valors d’obertura i flexibilitat del programa, així com el seu sentit crític i de renovació permanent.

Característiques del programa
El PAIS@rural participa dels 16 principis pel desenvolupament cultural que sorgeixen del consens i que defineixen el fonament ideològic de l’Agenda 21 de la cultura, entre altres:

 • 1. La diversitat cultural és el principal patrimoni de la humanitat.
 • 3. Els drets culturals són part indissociable dels drets humans.
 • 7. La creació d’espais per al retrobament amb allò diferent (procedències, visions, edats, gèneres, ètnies i classes socials) fa possible el desenvolupament humà integral.
 • 8. La coresponsabilitat entre ciutadania, societat civil i governs locals, un equilibri necessari per créixer.
 • 9. El patrimoni cultural, tangible i intangible, és el testimoni de la creativitat humana i de la identitat dels pobles.
 • 11. La iniciativa autònoma de la ciutadania, individualment o reunida en entitats i moviments socials, és la base de la llibertat cultural.
 • 14. L’apropiació de la informació és un acte cultural. Constitució de xarxes horitzontals.

Aquests principis s’instrumentalitzen al PAIS@rural en un conjunt d’iniciatives i projectes pensats per a facilitar l’intercanvi d’informació, l’accés a una formació de qualitat, la reflexió crítica com a previs ineludibles a qualsevol acció cultural, així com fent possible un escenari per a la investigació en dinàmiques territorials i la generació de coneixement.
Cada programa vertebra l’estructura de relacions que propicia el marc col•laboratiu entre la Universitat i el territori. Així, incideixen en àmbits com el patrimoni, les TIC, la participació ciutadana, la formació, la difusió o la creació; i contribueixen al llarg del temps al desenvolupament sociocomunitari i econòmic de l’entorn on operen.

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16