Comunicat de l'IIFV i les Unitats d’Educació Multilingüe de la Universitat de València, de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat d’Alacant sobre la suspensió cautelar del Decret de Plurilingüisme

05/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comunicat de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i les Unitats d’Educació Multilingüe (UEM) de la Universitat de València, de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat d’Alacant sobre la suspensió cautelar del Decret de Plurilingüisme:

L’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i les Unitats d’Educació Multilingüe (UEM) de la Universitat de València, de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat d’Alacant volen mostrar la seua inquietud, preocupació i malestar davant el fet que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dictat la suspensió cautelar del Decret 9/2017 de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià. I fan sobre aquest punt les consideracions següents.

  1. El decret és ben rigorós en el seu plantejament didàctic; s’ajusta als enfocaments metodològics capdavanters quant a aprenentatge integrat de llengües, reconeguts internacionalment per la seua eficàcia; i representa un avanç indiscutible en l’ordenació de les llengües del sistema educatiu valencià.
  2. Prova de la solvència del decret és que l’únic contingut objecte del qüestionament juridicopolític, que ara motiva la suspensió cautelar, és el relatiu a les acreditacions lingüístiques que els alumnes poden obtenir en cada nivell educatiu, en funció de la modalitat del programa plurilingüe dinàmic que hagen cursat.
  3. El referit decret es va promulgar amb els preceptius informes jurídics favorables i ha rebut l’aprovació tàcita del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, que no n’ha qüestionat l’aplicació a partir del curs escolar vinent.
  4. L’argument adduït per a recórrer el decret resulta fal·laç. Se sustenta en la idea que la tria d’un dels nivells del programa plurilingüe dinàmic (bàsic, intermedi o avançat) podria resultar discriminatòria per les diferències en els graus d’acreditació lingüística que se’n deriven. En l’argument, tanmateix, s’hi amaguen dos fets bàsics, ja que com preveu la disposició addicional cinquena sobre certificació de llengües a l’alumnat: a) l’acreditació lingüística en valencià o anglès no es concedirà de manera automàtica, sinó que caldrà demostrar-hi una competència suficient; i b) en tots els casos es desplegaran mecanismes perquè l’alumnat competent puga obtenir l’acreditació lingüística a la fi de cada etapa.

Per tant, vist que el Decret no és discriminatori i vist que és un instrument educatiu que afavorirà l’aprenentatge integrat del valencià, el castellà i l’anglès, l’IIFV i les UEM de les universitats valencianes estimen que el TSJCV hauria de reconsiderar-ne la suspensió cautelar.

 

Altres notícies:

Suport de la Xarxa Vives al comunicat de l'IIFV i les UEM respecte a la suspensió del model lingüístic educatiu valencià

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions