Universitat Jaume I - UJI - Castello

Notícies

  Manifest de l'Equip de Govern de l'UJI contra la patentabilitat del programari


  "Considerem que la legalització de les patents de programació a Europa causaria grans perjudicis a la societat de la informació europea en general, i a la capacitat d'innovació i desenvolupament dels professionals i les empreses del sector en particular. D'altra banda, creiem que aquesta legalització no fomenta, de cap manera, la investigació i el desenvolupament en el camp dels programes d'ordinador, ni la producció de programes que satisfacen millor (qualitativament i quantitativament) les necessitats dels ciutadans i les empreses europees.

  Per això sol·licitem a les institucions amb competència en aquest afer que prenguen les mesures necessàries per assegurar-se que la legislació sobre patentabilitat no afecta els programes d'ordinador, que quedaran, per tant, subjectes de forma exclusiva a la legislació sobre drets d'autor (copyright), que fins al moment s'ha mostrat com la més adequada per a aquests. Així mateix, instem a aquestes institucions a aclarir la situació legal en aquest sentit en els aspectes i termes que calguen.

  Els programes d'ordinador estan subjectes en tot el món a la legislació sobre drets d'autor, de forma semblant a com estan subjectes, per exemple, les obres literàries. Aquesta legislació permet que l'autor (o qui tinga els drets) mantinga certs drets, com ara prohibir la redistribució del programa o la realització de treballs derivats d'aquest. No obstant, no proposa cap restricció per al desenvolupament d'obres independents i innovadores per qualsevol altra part.

  En alguns estats els programes estan subjectes també a la legislació sobre patents, que permeten obtindre monopolis de comercialització de tecnologies durant períodes de 20 anys, i que impedeixen la comercialització de les tecnologies patentades per terceres parts, fins i tot encara que hagen sigut descobertes de forma totalment independent. Considerem que aquesta forma de protecció no és adequada per als programes d'ordinador, que el seu impacte econòmic i sobre la innovació és negatiu, i que el sector informàtic pot desenvolupar-se perfectament sense aquesta, com ha passat fins molt recentment fins i tot als països on s'ha introduït últimament".

  Aquesta iniciativa de la UE tindria els següents efectes negatius:

  • Reduiria la innovació i reforçaria els monopolis en un recurs tan bàsic com el programari, perjudicaria així la possibilitat d'elecció dels consumidors i la relació qualitat-preu disponible i privaria els ciutadans d'una societat de la informació sana.
  • Perjudicaria el comerç electrònic amb extorsió legalitzada per part de posseïdors de patents.
  • Comprometria les llibertats de creació i publicació (un posseïdor d'una patent podria censurar la publicació pel propi autor d'un programa original).
  • Causaria incertesa legal als posseïdors de drets d'autor per culpa de la inflació de patents, perquè no sabrien si estan infringint una patent d'algun tercer fins que els arribe l'amenaça o la citació judicial.
  • Posaria en perill els professionals i les PIME que no tenen els recursos per a acumular patents o anar a judici, i representen la majoria de l'ocupació i la innovació en tecnologies de la informació a la UE.
  • Introduirien una contradicció legal fonamental a usar patents per a monopolitzar informació (els programes són simplement informació) en comptes del seu propòsit original de difondre informació sobre invencions.

  Informació proporcionada per: Comissió de l'Equip de Govern
  Data de modificació: --
  Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16