La catedràtica de l’UJI Marisa Cuerda encapçala un manifest contra la cadena perpètua que compta amb el suport de més de 200 especialistes en matèria penal 

22/02/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Grup d'Estudis de Política Criminal (GEPC), constituït per catedràtics i professors permanents de Dret Penal d'universitats i per jutges, magistrats i fiscals actius en els diversos nivells de la jurisdicció penal espanyola, ha elaborat un manifest contra la cadena perpètua amb motiu de l'aprovació, divendres passat, d'un informe sobre l'avantprojecte per a ampliar la presó permanent revisable per part del Consell de Ministres. 

La catedràtica de Dret Penal del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I, Marisa Cuerda, és una de les principals impulsores d'aquesta iniciativa, com a membre de la presidència del GEPC. A més de Cuerda, també ha signat el manifest Cristina Guisasola Lerma, professora de Dret Penal i vicedegana del Grau en Criminologia i Seguretat de l'UJI, i Antonio Fernández, secretari de la Facultat de Ciències Jurídiques. 

Cuerda ha explicat que aquest manifest és un document de reflexió jurídica avalat per la signatura de més de 200 jutges, fiscals i catedràtics i que compta amb el suport de Jutges per a la Democràcia, Unió Progressista de Fiscals i l'Associació de Jutges Àgora Judicial (recentment creada). El GEPC remetrà avui el manifest al Congrés dels Diputats i a partir d'abril mantindrà diferents reunions amb els grups parlamentaris per a tractar de frenar aquesta reforma. 

El manifest explica com l'any 2015 es va reintroduir la cadena perpètua, una institució desapareguda de la legislació penal espanyola des de la dictadura de Primo de Rivera, i a la qual es va denominar eufemísticament «presó permanent revisable». El document apunta que en aqueix moment es van ocultar a l'opinió pública fets fonamentals que posaven en dubte aquesta reforma, com ara que el Codi Penal ja permetia el compliment efectiu de fins a 40 anys de presó; que es tracta d'una pena contrària a la Constitució, perquè es contraposa a principis bàsics del dret penal civilitzat com són els de legalitat i temporalitat de les penes i la prohibició de les penes inhumanes i degradants; que vulnera el mandat constitucional d'orientació de les penes a la reinserció, o que els centres penitenciaris a Espanya es troben saturats malgrat les baixes taxes de delinqüència. 

L'escrit del GEPC indica que, a la fi de 2017, alguns grups parlamentaris van proposar la derogació de la cadena perpètua obrint una porta a la possibilitat de racionalitzar el sistema de penes. No obstant això, ara el Govern no solament proposa el manteniment, sinó l'extensió de la pena a altres supòsits, sense cap estudi criminològic previ sobre la seua necessitat ni sobre l'eficàcia de la reforma de 2015. Per als impulsors d'aquest manifest és la resposta mediàtica a un problema mediàtic, ja que és evident l'absència de política criminal, entesa com a conjunt de mesures racionals dels poders públics dirigides a prevenir i donar resposta a la delinqüència, i la seua substitució per la propaganda populista. 

Per això, els signataris, catedràtics i catedràtiques, professorat universitari, jutges, jutgesses i fiscals que mantenen un compromís amb la realitat i amb els valors constitucionals, exigeixen rigor en el debat legislatiu i mediàtic sobre la delinqüència i la presó permanent revisable, i la immediata derogació d'una institució innecessària, cruel i incompatible amb un sistema d'intervenció penal basat en la raó i en els drets fonamentals.

Manifest íntegre i llistat d’integrants

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions