Més de 3.600 persones van utilitzar els serveis de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa el 2016

03/05/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Fundació Universitat Jaume I- Empresa ha celebrat dimarts 25 d’abril de 2017 la reunió del seu Patronat en la qual s'ha presentat la memòria d'activitats i l'informe de comptes de 2016 i s'ha procedit a la seua aprovació. El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa. Estatutàriament, es reuneix com a mínim dues vegades a l'any.

En la memòria anual de la FUE-UJI es recullen les dades més significatives de l'activitat desenvolupada per les diferents àrees funcionals i es realitza un balanç dels serveis prestats. Cal recordar que la Fundació Universitat Jaume I-Empresa té entre les seues funcions principals la promoció de les activitats vinculades a la formació permanent, la transferència de resultats de recerca, la inserció laboral dels titulats i la millora de la competitivitat de les empreses i de l'economia i la societat castellonenques.

El 2016, la FUE-UJI va aconseguir sumar 322 nous convenis de cooperació als prop de 2.000 convenis vigents entre la fundació i entitats i empreses de la seua demarcació. En l'àmbit de la recerca, es van realitzar 70 visites a empreses i grups de recerca i es va participar en dos projectes europeus que es troben en la recta final: el projecte SEQUEL dins del Programa Erasmus+ i el projecte Life Ecocitric.

Quant a la formació, la FUE-UJI va organitzar 76 activitats formatives, que van sumar més de 1.160 alumnes, amb un total de 12.923 hores de docència. En l'àrea de ciències de la salut, es van obrir el 2016 noves línies formatives, amb 12 nous cursos.

Pel que fa a la gestió de les pràctiques extracurriculars de l’estudiantat de l’UJI, es van gestionar un total de 938 estades en pràctiques. El programa Experience de beques per a titulats va concedir 340 beques a graduats universitaris, en un total de 256 convenis vigents amb empreses i entitats. Cal destacar que el 68% dels enquestats en finalitzar la seua estada en pràctiques va passar a formar part de la plantilla de l'empresa. El 96% dels enquestats considera positiu haver participat en el programa Experience de la FUE-UJI.

Durant el 2016, la FUE-UJI va organitzar 13 esdeveniments de diferent índole (congressos, jornades i tallers) amb un total de 1.189 participants. El butlletí electrònic mensual que edita la FUE-UJI on recull les seues activitats i notícies d'interès de l'àmbit acadèmic i econòmic va arribar el 2016 a l'edició número 100.

www.fue.uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions