El grup SoGReS-MF de l’UJI participa en l’estudi sobre el grau d’implicació amb els ODS en les empreses de la Comunitat Valenciana per a fomentar una major alineació amb els objectius

09/03/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Grup SoGReS-MF (Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social–Mercats Financers), de la Universitat Jaume I de Castelló, coordinat per la professora M. Jesús Muñoz, participa amb la Universitat de València, a través de la Càtedra de Cooperatives Agroalimentàries i les Escoles de Negoci i Empresa ESIC i Florida en l’estudi que mesura el grau d’implicació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que existeix en les empreses de la Comunitat Valenciana.

El propòsit del LAB-ODS és traslladar al teixit empresarial valencià, mitjançant activitats d’investigació, transferència i divulgació, els avantatges competitius reals que suposa actuar de manera sostenible i alineada amb els ODS, «perquè contribuir a la seua implantació de manera estratègica és la millor manera de generar retorn ambiental i social i, al seu torn, garantir la valoració d'aquest esforç per part de la societat i de les diferents administracions públiques, i fins i tot al reconeixement dels productes i serveis oferits per les empreses valencianes», comenta l’equip de treball.

El LAB-ODS està integrat per investigadors i investigadores formats en diferents camps de les ciències, tant socials com tècniques, el que afavoreix una dinàmica de treball d’intercanvi i debat interdisciplinari constant, com exigeixen els mateixos ODS. En concret, des de la Universitat de València, l'equip de l'Aulaempresocial-UV, des d’ESIC l'equip del LAB-ODS, des de la Universitat Jaume I l'equip Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social-Mercats Financers (SoGReS-MF) i des de Fundació Florida el grup de Recerca Economia Social, Empreses i Emprenedoria Social.

Durant aquest any 2021, aquest laboratori ha desenvolupat dues línies de treball: d'una banda, un diagnòstic estratègic del grau de contribució als ODS per part del sector empresarial de la Comunitat Valenciana, tant empreses de capital per accions o participacions com empreses de cooperatives i de caràcter social, a través de l’anàlisi de dades publicades en diferents fons de referència, enquesta i entrevistes semiestructurades o focus groups i, d'altra banda, accions d’impuls al coneixement dels ODS del teixit productiu de la Comunitat Valenciana.

LABORATORIS DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

L'objectiu dels tres Laboratoris de Transformació Social posats en marxa el setembre de 2020 per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana (LAB-ODS, Participació Social en l’Empresa i Participació Públic-Cooperatiu) és difondre els principis i les bones pràctiques de l'economia social i traslladar-les a la resta d'actors dels sectors productius valencians, per a donar resposta a la necessitat d'aprofundir i obtenir dades per a mesurar el grau de transformació social que existeix en les empreses valencianes i en l'administració pública. Cadascun dels laboratoris versa sobre diferents temàtiques relacionades amb la transformació social en les empreses.

Per a complir aquests objectius, els tres laboratoris creats per la Generalitat Valenciana realitzen, a més de la recerca, l’estudi i anàlisi de la situació i el disseny de plans d’actuació, jornades de difusió de les accions entre universitats i centres educatius d’educació superior, sector empresarial i institucions públiques que pretenen apropar la investigació i el desenvolupament de propostes innovadores al teixit productiu de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de contribuir a la maximització de resultats en el compliment de les fites marcades per la societat valenciana per cadascun dels ODS.

Pàgina web: www.labods.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions