La Jaume I, en col·laboració amb el CDMF del Brasil, estudia com obtenir la síntesi en una única etapa de nous nanomaterials amb una activitat superior anti SARS-CoV-2

22/05/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La trajectòria del Laboratori de Química Teòrica i Computacional el posiciona com a centre de reconegut prestigi internacional per a la generació de noves tecnologies.

El grup de recerca de Química Teòrica i Computacional de la Universitat Jaume I de Castelló, dirigit pel professor Juan Andrés Bort en col·laboració amb un equip investigador del Centre per al Desenvolupament de Materials Funcionals (CDMF) del Brasil, liderat pel professor Elson Longo, treballa actualment en la síntesi, en una única etapa, de nous nanomaterials basats en compostos formats per nanopartícules (NPs) de plata i wolframat de plata, a-Ag2WO4, amb una activitat superior anti SARS-CoV-2.

La pandèmia causada per aquest virus s'ha convertit en un problema crític i l'obtenció de nous materials per a eliminar i prevenir el contagi és una prioritat per als centres d'I+D+i d’arreu del món. Les nanopartícules de metalls combinades amb semiconductors guanyen cada vegada més atenció com a agents antivirus d'ampli espectre per a protegir les superfícies i els embalatges, en evitar la propagació del virus i les infeccions en els humans. Les propietats dels nanomaterials estan lligades als mètodes de síntesis.

Els laboratoris de la universitat pública de Castelló i el CDMF compten amb una llarga trajectòria investigadora i col·laborativa en aquest camp de més de trenta anys i han desenvolupat processos de fabricació que permeten aconseguir nanomaterials amb una resposta biològica millorada.

L'objectiu és utilitzar rutes de síntesis verdes, respectuoses amb el medi ambient, i en una sola etapa, de nous nanomaterials basats en Ag NPs/a-Ag2WO4 amb activitat anti SARS-CoV-2. A més, també està prevista la creació d'una planta pilot per al desenvolupament d'aquests nous nanomaterials funcionals i una empresa derivada que seria la responsable del disseny de noves tecnologies en la minimització de l'impacte del coronavirus.

El treball realitzat en aquest camp pels científics i científiques dels dos centres de recerca els ha permès sintetitzar i desenvolupar nanomaterials més avançats, formats per NPs de plata i semiconductors que desactiven microorganismes, com els empleats en la fabricació de màscares que estan sent distribuïdes de manera gratuïta en diferents centres hospitalaris de l'àrea metropolitana de São Paulo.

L'empresa productora de les màscares, Nanox Tecnologia, comercialitza des de fa més d'una dècada productes i equipament basat en els resultats i desenvolupaments obtinguts en les recerques del personal investigador de l'UJI i el CDMF. En el cas de la màscara, les capacitats diferencials d'aquest producte són la prevenció de la infecció creuada provocada per patògens, com ara bacteris i fongs oportunistes, responsables de l'empitjorament per COVID-19 i altres tipus de virus.

Actualment s'investiga la seua possible aplicació en les superfícies de materials i esmalts ceràmics i en els embalatges de fruites i verdures per a evitar el contagi, la propagació i les infeccions en els humans provocades pels bacteris, fongs i virus. El descobriment d'aquests nous materials ha possibilitat que el Laboratori QTC-UJI, al costat del CDMF, realitze projectes d'innovació i transferència de tecnologia amb diverses empreses dels sectors ceràmic, tèxtil i del plàstic de la província a Castelló i amb altres espanyoles i europees.

El Laboratori de Química Teòrica i Computacional compta amb una llarga trajectòria investigadora que li ha permès posicionar-se com a centre de reconegut prestigi internacional per a la generació de noves tecnologies. El seu director, el catedràtic Juan Andrés, ha establert un nou camp multi i interdisciplinari d'I+D+i, en un vast marc d'actuació en el qual convergeixen la química, la física, la mecànica quàntica, la ciència de materials i superfícies, la catàlisi i la nanotecnologia.

Els projectes impulsats des del QTC han generat més de 14 patents i han aconseguit resultats demostrables i situats en la frontera del coneixement científic i tecnològic. S’han publicat en revistes científiques de primer nivell com Applied Catalysis B: Environmental, ACS Applied Materials & Interfícies, ACS Applied Bio Materials, i Scientific Reports del grup Nature. Han obtingut nous materials i modulat les seues propietats per a aplicacions tecnològiques, com ara sensors de gasos, fotocatalitzadors i materials que contenien nanopartícules de plata, sintetitzats per irradiació d'electrons i/o làser, amb propietats bactericides i antifúngiques molt potents.

El treball de recerca i desenvolupament científic i tecnològic realitzat en els laboratoris de Química Teòrica i Computacional de l'UJI i en el CDMF del Brasil és un exemple clar de com des de la recerca bàsica, fonamental i orientada es pot aconseguir un alt impacte científic, tecnològic i socioeconòmic que puga, en aquest cas, contribuir a l'obtenció i aplicació de materials per al disseny i obtenció de noves tecnologies que minimitzen l'impacte de la pandèmia.

El projecte s'ha presentat a la convocatòria competitiva de Caixaimpulse «COVID-19 Express Call: Solucions innovadores per a la lluita contra la pandèmia COVID-19» que està pendent de resolució i forma part de la iniciativa de declaracions d'interès per a la cerca de col·laboradors per al desenvolupament de projectes i solucions innovadores entorn de la SARS-CoV2 i la malaltia de la COVID-19 de FISABIO, UPV, UJI i Institut de Recerca Sanitària La Fe.

Referències:

Final del formulario

Ag Nanoparticles/α-Ag2WO4 Composite Formed by Electron Beam and Femtosecond Irradiation as Potent Antifungal and Antitumor Agents. Scientific Reports. 2019. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-46159-y

Tailoring the Bactericidal Activity of Ag Nanoparticles/α-Ag2WO4 Composite Induced by Electron Beam and Femtosecond Laser Irradiation: Integration of Experiment and Computational Modeling. Applied Bio Materials. 2019. DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.8b00673

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions