Una tesi de l'UJI destaca el valor educatiu de la participació juvenil

06/02/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La tesi Ciudades de papel. Etnografía militante sobre la cultura de participación juvenil en la Casa de Joventut La Maranya, defensada en la Universitat Jaume I per Arecia Aguirre García-Carpintero sota la direcció del professorat del Departament d'Educació Lidón Moliner Miravet i Joan A. Traver Martí, constata el valor educatiu de l'associació i el seu paper com a agent educatiu del canvi.

L'estudi s'ha centrat en el valor educatiu de la participació juvenil i a valorar espais invisibilitzats, com són les cases de joventut. En concret, ha analitzat les claus que fan que una casa de joventut es convertisca en agent educatiu de canvi al territori mitjançant una etnografia militant a la Casa de Joventut La Maranya de Benicàssim. A partir de quatre anys de participació militant, eines participatives, recerca inclusiva i un ús biogràfic narratiu de la metodologia, s'ha aconseguit relatar la història de vida de l'associació des de 1996 fins a l'actualitat.

En els resultats de la recerca s'aprecia que les dinàmiques de l'associació compleixen dues parts fonamentals del centre: una més estructural i organitzativa i una altra més relacional i de vida. Ambdues es cuiden a partir de l'engegada de diferents ingredients que possibiliten que La Maranya siga considerada agent educativa de canvi. El valor educatiu de la casa genera un model concret de treball en espais d'oci i temps lliure que permet reelaborar nous models democràtics d'associacionisme juvenil amb les joves com a principals protagonistes, així com reformular les actuals polítiques juvenils.

La recerca naix de la necessitat d'indagar en nous models d'educació no formal amb joves. Per a això s'han analitzat les claus que poden fer que el treball amb joves en una casa de joventut es convertisca en una eina de transformació social com a agent educatiu de canvi al territori. L'estudi s'ha dissenyat per a facilitar els processos de conscienciació, la construcció compartida de coneixement i de significats elaborats per la societat. A més, possibilita l'anàlisi de noves formes d'actuació social més igualitàries, que obren noves propostes de caràcter educatiu i impulsen la construcció d'una societat més participativa, crítica i lliure.

La doctoranda també ha realitzat una acció performativa dins de l'aula on s'ha defensat la tesi que feia referència a La Maranya, la Casa de Joventut, on s'ha construït aquesta tesi doctoral. Per a això s'ha muntat una teranyina de fils vermells de llana i s'han exposat collages amb fotografies sobre la història de vida de l'associació. A més ,la sessió de defensa va finalitzar amb la cançó Un entre tants del grup Soul Atac, ja que aquest lema és el lloc que vol ocupar l'associació, no ser una única i irrepetible, sinó una entre moltes més.

Imatge: La nova doctora juntament amb els seus directors de tesi (Joan A. Traver i Lidón Moliner) i els membres del tribunal (Fátima Pereira (Universitat de Porto); David Poveda (Universitat Autònoma de Madrid) i Anabel Moriña (Universitat de Sevilla).

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions