panoramica UJI

Febrer

31/03/2015 | SCP

Febrer

  • Biodiesel
    Optimitzen residus de biodièsel

    L’obtenció de combustibles alternatius al petroli com el biodièsel no està exempta de la generació de residus. Aquest és el cas de la glicerina, que es genera en quantitats massives durant el procés d’obtenció del biodièsel a partir de greixos vegetals. Investigadors de la Universitat Jaume I en col·laboració amb Grupo UBE han desenvolupat un nou mètode de síntesi per a transformar la glicerina en carbonat de glicerol, un compost amb una gran varietat d’aplicacions en indústries que van des de plàstics a cosmètics.

  • Sistema de transcripció

    El sistema de transcripció de textos antics State desenvolupat pel grup d’investigació de percepció i aprenentatge computacionals de la Universitat Jaume I s’utilitzarà per a digitalitzar les prop de dos milions de pàgines de documents que formen de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, constituït pel fons documental del President Tarradellas dipositat al Monestir de Poblet des de 1980.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16