Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 12/2017 (14 desembre de 2017)

15/12/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'UJI pateix un infrafinançament de 1.500 € menys per estudiant que la mitjana del sistema universitari valencià

El rector afirma que sense recursos no es pot garantir la sostenibilitat del servei públic universitari a Castelló 

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha destacat avui que l'UJI pateix un infrafinançament de 1.500 euros menys per estudiantat de grau que la mitjana de les universitats públiques valencianes, una situació que ha qualificat d'insostenible, semblant a la situació d'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana respecte a altres territoris espanyols,  i que posa en perill el futur del servei públic universitari a les comarques de Castelló. Segons l'informe La Universidad española en cifras, al curs 2016/17, l'últim del que hi han dades tancades, el nombre d'alumnes de grau matriculats a les universitats públiques valencianes va ser de 99.925 i la subvenció ordinària que la Generalitat Valenciana va establir per a tot el sistema universitari públic valencià va ser de 671,51 milions d'euros €. D'acord amb aquestes xifres, com a mitjana, les universitats públiques valencianes van rebre una subvenció de 6.720 € per cada estudiant de grau matriculat, ja que els estudiants de màster no s'han tingut en compte per la Generalitat a l'hora d'establir el seu finançament. El curs passat, l'UJI va tindre 11.751 estudiants de grau matriculats i va rebre una subvenció de 61.754.860€; és a dir, l'UJI va rebre una subvenció de 5.255€ per cada estudiant de grau matriculat, la qual cosa suposa quasi 1.500€ menys per alumne. 

Aquesta situació, segons ha explicat el rector, s'explica perquè en els darrers anys la Generalitat no ha variat el model de finançament de les universitats i, en canvi, sí que ha canviat i molt el pes relatiu que representen dins del sistema cadascuna de les universitats. Així, la Jaume I, la universitat pública de Castelló, representa ara l'11,75% de tot l'estudiantat de grau matriculat a les universitats públiques valencianes, però en canvi només rep el 9,2% de la subvenció de la Generalitat Valenciana. Durant els darrers anys de crisi, l'UJI ha anat incrementant el seu pes relatiu en el sistema valencià, bàsicament per la posada en marxa dels estudis de Ciències de la Salut, però no ha rebut un finançament específic com ha vingut reivindicant des de fa anys.

Tot això ha dut a la Universitat Jaume I a una situació financera molt complexa, on s'ha vist obligada a destinar els fons que li pertoquen del deute antic a finançar la despesa corrent, de manera que està finançant amb el deute antic eixos 1.500 euros de menys que rep per cada estudiantat de grau matriculat a l'UJI, segons ha apuntat el rector, que avui ha donat compte al Consell de Govern de la situació financera de la Universitat i dels problemes per a poder dur endavant la licitació dels mòduls pendents de la Facultat de Ciències de la Salut. D'acord a les xifres exposades, l'UJI hauria de rebre 17,8 milions d'euros més dels 61,5 que ara rep de la Generalitat Valenciana per a poder cobrir les seues despeses de funcionament i destinar els ingressos del deute antic a licitar els dos mòduls pendents que queden per poder acabar la Facultat de Ciències de la Salut. Amb eixe finançament, la Universitat Jaume I rebria els diners que li corresponen pel seu pes relatiu dins del sistema universitari valencia i podria garantir la sostenibilitat de la nostra oferta d'educació superior a Castelló, ha apuntat Climent.

El rector ha recordat que la Universitat Jaume I va fer una aposta molt clara pels estudis de Salut per a donar resposta a una necessitat formativa i de professionals en aquest sector per part de la societat de Castelló i que, fins ara, ho ha fet amb unes condicions financeres molt complexes, amb retalls molt importants de la subvenció pública, i fent un esforç extraordinari amb fons propis. En aquest sentit, Climent ha reivindicat la necessitat de negociar ja amb les universitats públiques un nou model de finançament que puga garantir en els pròxims anys el servei de formació superior i de recerca a les comarques de Castelló, ja que amb els nivells de subvenció actuals es farà molt difícil ​garantir la sostenibilitat de l'actual oferta educativa. Per a això, Climent ha demanat al Consell un esforç i que s'encet​e el més aviat possible un procés de ​definició amb les universitats d'un nou model de finançament​ i un finançament específic i urgent per als estudis de Salut.

El Consell de Govern de l'UJI aprova el pressupost de les entitats dependents
El Consell de Govern ha aprovat el pressupost per a 2018 de les entitats dependents de la Universitat Jaume I: la Fundació General de la Universitat Jaume I, la Fundació Universitat-Empresa; la Fundació Isonomia i la Fundació Germà Colón Domènech.

La Fundació General de la Universitat Jaume I preveu un pressupost per a 2018 de 763.476,01 euros, el que suposa un increment del 2,5% respecte a l’any passat. Aquest pressupost estarà destinat a vuit programes d'actuació: accions de suport a l’avaluació de la qualitat docent; desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu de xiquets i xiquetes; col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l’estudiantat; suport a la gestió i promoció dels estudis de postgrau; desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitària; suport a l’avaluació dels serveis d’I+D+i per a institucions i empreses; desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió del Programa d'Ajuda a la Diversitat i del Programa de Visites al Campus, i gestió del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec).  

D’altra banda, el pressupost de la Fundació Universitat-Empresa incrementa respecte a l’exercici anterior en un 6,19% amb uns ingressos i despeses previstos de 3.320.000 euros. Per a 2018, la FUE té previst realitzar activitats encaminades a augmentar i millorar la participació en programes formatius de títol propi de la UJI, la ocupabilitat dels joves universitaris i a impulsar la participació en projectes europeus innovadors.

El pressupost de la Fundació Isonomia per a 2018 estableix una previsió d’ingressos de 167.897,11 euros. Isonomia contempla entre les seues activitats formació de postgrau i altres cursos, serveis d’assessorament en matèria d’igualtat en les organitzacions i interlocució social.

Per últim, s'ha aprovat un pressupost de 15.000 euros per a la Fundació Germà Colón Domènech. Les activitats que la Fundació té previst realitzar durant el 2018 es centren en l'àmbit acadèmic i consistiran en la realització de congressos, ponències, cursos i conferències dirigides a incentivar el coneixement i la investigació en l’àmbit de la Filologia Romànica i la publicació de llibres relacionats amb el fi d’aquesta fundació.

El Consell de Govern aprova el calendari laboral de 2018
El Consell de Govern ha aprovat el calendari laboral de la Universitat Jaume I per a l'any 2018 d'aplicació al personal d'administració i serveis funcionari, laboral fix i contractat temporal.

El calendari contempla els dies hàbils de vacances i d'assumptes propis i els dies festius de caràcter nacional, autonòmic i local. Cal destacar que un any més, per raons de racionalització de la despesa i estalvi energètic, la Universitat romandrà tancada del 6 al 26 d'agost de 2018.

L’UJI aprova el calendari electoral per a les eleccions a juntes, deganats i direccions de centres
El Consell de Govern ha aprovat el calendari d'eleccions a juntes de centre. Aquestes eleccions s'iniciaran el 31 de gener de 2018 amb la publicació del cens provisional, que es publicarà de forma definitiva el dia 9 de febrer. Del 12 al 15 de febrer es podran presentar les candidatures i el 22 de febrer serà la proclamació definitiva de les mateixes. Les eleccions tindran lloc el 21 de març i la proclamació definitiva dels membres serà el 27 de març.

D'altra banda, també s'ha aprovat el calendari per triar el professorat que ocuparà els deganats i la direcció dels centres. En aquest cas, les eleccions s'iniciaran amb la presentació de candidatures del 10 al 12 d'abril. La proclamació definitiva de les candidatures serà el 18 d'abril i les eleccions tindran lloc el dia 25 d'abril. La proclamació definitiva dels resultats està prevista pel 2 de maig.

Les votacions es realitzaran per primera vegada de forma electrònica.

El Consell de Govern aprova les retribucions addicionals al professorat segons el sistema propi 2017
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta d’adjudicació de complements retributius al PDI segons el sistema propi 2017, retribucions addicionals que s’estableixen en funció de mèrits de docència, investigació i gestió. La proposta aprovada, formulada amb l’acord de la Comissió de Seguiment i Adjudicació creada pel Consell Social, contempla assignar aquestes retribucions a 791 professors i una quantia total de  450.000 euros.

L'UJI aprova la modificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Eficiència Energètica
El Consell de Govern de l'UJI ha aprovat diverses modificacions en el pla d'estudis del Màster Universitari en Eficiència Energètica. Entre els canvis està la incorporació al text de les normatives de permanència i reconeixement de crèdits; la incorporació d'una assignatura relacionada amb l'eficiència energètica en instal·lacions elèctriques o la supressió del mòdul d'homogeneïtzació (creat quan encara no hi havia graus) a proposta de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva i del Comitè d'Avaluació Externa.

Amb la reestructuració del màster s'inclouen noves competències dins del camp de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, es modifica la descripció del pla d'estudis i s'inclou una taula de reconeixement amb el Màster Universitari en Enginyeria Industrial. El màster passa amb aquestes modificacions a tenir una única orientació de caràcter professional.

La Universitat Jaume I aprova la proposta de convocatòria i perfils de places d’ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI
La Universitat Jaume I ha aprovat una modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del PDI que afecta a cinc places d’ajudant que passen a ser places de professor/a ajudant/a doctor/a tipus II. Les places de professorat pertanyen als departaments d’Educació, Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny i Infermeria.

L’UJI concedeix un permís a un investigador del Departament de Filosofia i Sociologia per a realitzar una estada d’un any
El Consell de Govern ha aprovat una llicència per a una estada superior a tres mesos per a un investigador del Departament de Filosofia i Sociologia que romandrà un any en la Uppsala University, Suècia.

L’UJI implantarà un nou doctorat europeu conjunt Marie Sklodowska-Curie en Geoinformàtica
La Universitat Jaume I de Castelló implantarà el pròxim curs acadèmic el Programa de Doctorat Europeu conjunt Marie Sklodowska-Curie en Geoinformàtica/Geoinformatics amb la Universidad Nova de Lisboa i la Universidad de Münster (Alemanya) i en el què també participen els ajuntaments de Castelló de la Plana, Lisboa i Münster i diverses empreses europees.

La Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) és fonamental per fer que les ciutats siguen més intel·ligents, més habitables i més sostenibles. El nou programa de doctorat GEO-C aplicarà els principis que sustenten el «moviment obert» per afrontar desafiaments clau en la construcció de ciutats intel·ligents i té com a principal objectiu fer progressos científics substancials cap a la noció de ciutats obertes, és a dir, ciutats intel·ligents que estiguen obertes a tota la ciutadania i que faciliten la participació en tots els nivells.

Respecte a les activitats formatives i de capacitació, el programa de tres anys de durada està estructurat en sis fases que inclourà, entre altres, la impartició d’un curs modular, la capacitació durant un mes en una empresa o ajuntament i la mobilitat en un altre centre almenys durant sis mesos. A més, s’estableix un programa de personal investigador visitant per renom mundial perquè durant dues setmanes puguen participar en la docència i investigació de l’alumnat.

L’UJI nomenarà doctor honoris causa a l’economista Alan Kirman
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la concessió del grau doctor honoris causa a l’economista Alan Kirman, a proposta del Departament d’Economia, en reconeixement a la seua trajectòria de gran prestigi acadèmic i social,  i per la seua vinculació amb la Universitat Jaume I, ja que molts han sigut els investigadors del Departament d’Economia que han seguit la línia de treball i principis del professor Kirman. En l’acte d’investidura actuarà com a padrina la catedràtica de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de l’UJI Aurora García Gallego.

Alan Kirman és Professor Emèrit d'Economia en la Universitat de Aix-Marseille III i en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socials, a més de ser membre del Institut Universitaire de France. És doctor per la University of Priceton (USA) i ha sigut professor d'economia en diferents Institucions de prestigi internacional: la Johns Hopkins University, la Université Libre de Bruxelles, la Warwick University, i el European University Institute de Florencia (Itàlia). Va ser triat fellow de la Econometric Society i de la European Economic Association i va ser premiat amb el Humboldt Prize a Alemanya. És membre del Institute for Advanced Study en Princeton.

Ha publicat més de 150 articles en revistes científiques internacionals i és l'autor i editor de dotze llibres, el més recent titulat Complex Economics: Individual and Collective Rationality, publicat per Routledge al juliol de 2010.

El Consell de Govern aprova la rectificació de l’acord sobre l’aprovació de creació d’una Empresa de Base Tecnològica
El Consell de Govern de la Universitat ha aprovat, la rectificació de l’acord sobre l’aprovació de creació de l’Empresa de Base Tecnològica Makesense S.R.L.  perquè passa a denominar-se SEMANTICBOTS S.R.L., denominació amb la que s’ha inscrit al Registre Mercantil.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions