Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 11/2016 (15 desembre de 2016)

15/12/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mercedes Correa, nova directora de l'Escola de Doctorat i Vicente Cervera, delegat del rector per a la nova seu a Castelló
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat del nomenament de la profesora Mercedes Correa Sanz com a directora de l'Escola de Doctorat, així com del nomenament del professor Vicente Cervera Mateu com a delegat del rector per a l'edifici de la nova seu de la Universitat Jaume I a Castelló, a l'antiga delegació d'Hisenda a la plaça Hort dels Corders.

El rector felicita als professors Vicent Martínez Guzmán i Santiago Posteguillo per premis i reconeixements
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha felicitat a Vicent Martínez Guzmán, director honorífic de la Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau, pel seu nomenament com a nou vicepresident de l'Institut Català Internacional per la Pau, així com al professor Santiago Posteguillo pel premi Alumni Plus-Antic Alumne en la XXI edició dels Premis Universitat-Societat que concedeix el Consell Social de la Universitat de València.

El Consell de Govern de l'UJI aprova el pressupost de les entitats dependents
El Consell de Govern ha aprovat el pressupost per a 2017 de les entitats dependents de la Universitat Jaume I i de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària: la Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana; la Fundació Universitat-Empresa; Espaitec, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial S. L. de l'UJI; la Fundació Isonomia i la Fundació Germà Colón Domènech.

La Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana, preveu un pressupost per a 2017 equilibrat amb uns ingressos previstos de 744.828,34 euros, quantitat que incrementa respecte l’exercici anterior degut a la transferència de la coordinació i gestió vinculades a diverses programes i activitats relacionats amb el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI a aquesta Fundació.

Aquest pressupost estarà destinat a deu programes d'actuació, com accions de suport a l’avaluació de la qualitat docent; desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu de xiquets i xiquetes; col·laboració en la gestió de beques i ajudes al estudiantat; suport i promoció dels estudis de postgrau; accions informatives i de comunicació per a la promoció de l’activitat universitària; suport a l’avaluació dels serveis d’I+D+i per a institucions i empreses, suport d’accions formatives i de comunicació per a la promoció i difusió del Programa d’Ajuda a la Diversitat; implementació de programes de creació del clima emprenedor, innovació empresarial, incubació i seguiment d’empreses i entitats d’Espaitec i gestió de projectes finançats per Generalitat Valenciana per a la promoció dels parcs científics de les universitats publiques valencianes.

Per la seua part, la societat del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI, Espaitec, es dissoldrà durant l’exercici 2017 per decisió de l’òrgan d’administració i de la Junta General, transferint i adaptant en el seu conjunt les activitats de gestió a l’àrea de coordinació i gestió del Parc Científic i Tecnològic de la Fundació General de l’UJI. Per aquest motiu, s’espera que durant l’exercici 2017 no es genere cap tipus d’ingrés ni de despesa, llevat dels propis del període de dissolució i liquidació.

D’altra banda, el pressupost de la Fundació Universitat-Empresa incrementa respecte a l’exercici anterior en un 6,87% amb uns ingressos i despeses previstos de 3.126.500 euros. Per a 2017, la FUE té previst realitzar activitats encaminades a augmentar i millorar l’ocupabilitat dels joves universitaris, continuar amb l’apropament de la Universitat a la societat i col·laborar en la millora de la competitivitat de les empreses i entitats del seu entorn a través de programes de formació a mida i d’investigació i innovació.

El pressupost de la Fundació Isonomia per a 2017 estableix una previsió d’ingressos de 156.946,50 euros. Isonomia contempla entre les seues activitats formació de postgrau i altres cursos, serveis d’assessorament en materia d’igualtat en les organitzacions i interlocució social.

Per últim, s'ha aprovat un pressupost de 18.000 euros per a la Fundació Germà Colón Domènech. Les activitats que la Fundació té previst realitzar durant el 2017 es centren en l'àmbit acadèmic i consistiran en la realització de congressos, ponències, cursos i conferències dirigides a incentivar el coneixement i la recerca en l’àmbit de la Filologia Romànica.

El Consell de Govern aprova el calendari laboral de 2017
El Consell de Govern ha aprovat el calendari laboral de la Universitat Jaume I per a l’any 2017 d’aplicació al personal d’administració i serveis funcionari, laboral fix i contractat temporal.

El calendari contempla els dies hàbils de vacances i d’assumptes propis i els dies festius de caràcter nacional, autonòmic i local. Cal destacar que un any més, per raons de racionalització de la despesa i estalvi energètic, la Universitat romandrà tancada del 7 al 27 d’agost i del 25 de desembre de 2017 fins a l’1 de gener de 2018. D’altra banda, els festius corresponents als dissabte 24 i 31 de desembre es traslladen als dies 26 i 27 de desembre de 2017.

L’UJI  s’adhereix a l’associació de la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables
El Consell de Govern ha aprovat l’adhesió de la Universitat Jaume I a l’associació constituïda per la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables en la qual participen múltiples organismes i institucions que tenen com a objectiu la promoció de la salut en el context universitari, entenent que el treball en xarxa serveix d'eina per a arribar a la resta de l'entramat social relacionat amb la universitat i les persones i institucions vinculades a ella. Els eixos sobre els quals es realitza el treball de la xarxa són la participació i col·laboració per a l’elaboració de polítiques saludables, la creació d'ambients saludables en entorns universitaris, la incorporació en plans d'estudis i recerca del desenvolupament d'habilitats personals i l’enfortiment de les organitzacions i la participació comunitària.
 
El Consell de Govern aprova la proposta d’adjudicació de retribucions addicionals al professorat d’acord amb el Decret 97/2015
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’adjudicació de retribucions addicionals al professorat, segons el sistema propi 2016, regulades pel Decret 97/2015 del Consell, de 19 de juny, lligades a mèrits docents, d’investigació i de gestió.

Jorge Ribes, nomenat membre del Consell Valencià d’Universitats
El portaveu del Consell de l'Estudiantat, Jorge Ribes, ha estat nomenat pel Consell de Govern com a representant de l'estudiantat de la Universitat Jaume I per a formar part del Consell Valencià d'Universitats.

El Consell de Govern nomena dos nous representants en la Comissió d'Avaluació Docent
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la proposta de nomenament com a nous vocals de la Comissió d'Avaluació Docent de Josilaine de Oliviera Vicente, estudianta membre del Consell d’Estudiants, i Clara González García, estudianta membre de la CEP.

L’UJI aprova el Pla d’Ordenació del PAS
El Consell de Govern ha aprovat el Pla d’ordenació del Personal d’Administració i Serveis (PAS) que contempla una reestructuració organitzativa d’alguns dels serveis universitaris amb el propòsit d’adaptar-se als canvis de l’entorn i a les necessitats del usuaris i usuàries. Els canvis organitzatius proposats contemplen la creació d’una Oficina conjunta d’Informació i Registre (Infocampus); la creació d’una Oficina de Projectes Europeus i Internacionals dintre de la Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic; la reestructuració del Gabinet de Rectorat; la potenciació de l’Assessoria Jurídica; i la creació d’una Oficina d’Estudis i altra Unitat de Gestió.

El Consell aprova els barems específics per als concursos de professorat contractat doctor de Ciències de la Comunicació
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics per al concurs de professorat contractat doctor amb caràcter interí corresponent al Departament de Ciències de la Comunicació. La proposta inclou un annex específic amb els criteris de contractació de les àrees de Periodisme i de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
 

L’UJI crea dos places de professorat contractat doctor per a Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny i Ciències de la Comunicació
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de places de professorat contractat doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la Relacio de Llocs de Treball (RLT) del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I. En concret, es tracta d’una plaça de l’àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica del Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny i un altra corresponent a l’àrea de Periodisme del Departament de Ciències de la Comunicació.

L’UJI aprova la concessió de tres llicències superiors a 3 mesos
El Consell de Govern ha aprovat tres llicències per estades superiors a tres mesos. Una es realitzarà a la Universitat Autònoma de Barcelona, en l’àmbit de les Matemàtiques; altra a la University of Strathclyde de Glasgow (Regne Unit), a l’àmbit de la Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny; i la tercera a la Universitat de Tilburg (Holanda), en l’àmbit de l’Administració d’Empreses i Màrqueting.
 

El Consell de Govern aprova la memòria de verificació del Programa de Doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut
El Consell de Govern ha aprovat la memòria de verificació del Programa de Doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut adscrit a l’Escola de Doctorat de l’UJI. Es tracta d’un doctorat de nova creació que pretén donar cabuda als professionals de la salut del sistema sanitari de l’àmbit geogràfic de Castelló. La memòria de verificació del programa es pot consultar en l’adreça:
http://www.uji.es/estudis/eees/titols/doctorats/

 
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions