Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 9/2017 (28 setembre de 2017)

28/09/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern aprova la modificació del Reglament d’organització i funcionament de la Universitat Jaume I
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del reglament d’organització i funcionament de la Universitat Jaume I l’objecte del qual és regular diversos aspectes de l’organització complementària i del funcionament de la Universitat Jaume I, establint tant les normes procedimentals bàsiques com les que s’han de seguir per a l’elaboració de disposicions de caràcter general.

El reglament estableix l’objecte, rang i àmbit d’aplicació de la normativa i regula l’organització complementària, tant en allò que es refereix al funcionament dels òrgans i comissions que no tenen reglament propi de funcionament com als càrrecs acadèmics no estatutaris exercits per personal docent i investigador amb responsabilitats en gestió universitària o activitats academicoadministratives. A més, regula el procediment administratiu i el règim jurídic dels actes i acords de la Universitat per establir pautes comunes que s’han de seguir en la producció d’actes administratius, i també el funcionament per projectes. Finalment s’estableix la regulació del procediment a seguir per l’elaboració de disposicions de caràcter general.

La modificació aprovada fa referència al nomenament del director dels projectes institucionals i la determinació dels seus efectes econòmics.

L’UJI aprova una actualització de la Normativa de reconeixement de crèdits en els estudis de graus per activitats universitàries
El Consell de Govern ha aprovat una modificació de la Normativa de reconeixement de crèdits en els estudis de graus per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Aquest document determina que l’estudiantat de grau de la Universitat Jaume I pot obtindre 6 crèdits optatius per la realització d’activitats universitàries aprovades pel Consell de Direcció. Les activitats universitàries susceptibles de ser reconegudes com a crèdits optatius són, entre moltes altres: activitats de representació estudiantil; organitzades per departaments, unitats predepartamentals, centres, instituts universitaris, Centre de Postgrau i Formació Continuada, Fundació Isonomia, Fundació General, Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUJIE) i la Unitat d’Igualtat, o des d’un vicerectorat o per institucions amb convenis amb la universitat; cursos d’idiomes o de música; activitats realitzades per l’estudiantat dins del programa d’esportistes d’elit de la Universitat; activitats solidàries i de cooperació, etcètera.

Per a tramitar el reconeixement de crèdits l’estudiantat haurà de presentar una sol·licitud i el justificant d’haver realitzat l’activitat, i, com a novetat, ja no cal que les activitats s’hagen de realitzar amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula en el pla d’estudis en què es pretén el reconeixement de crèdits.

El Consell de Govern aprova quatre permisos per a estades superiors a tres mesos
El Consell de Govern ha aprovat quatre llicències superiors a tres mesos per a professors dels departaments d’Economia, Educació i Física, que faran les seues estades a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de París (França), i la University of Duisburg-Essen (Alemanya).

La Universitat aprova la creació d’una nova empresa de base tecnològica
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el reconeixement de Makesense S.R.L.  com empresa innovadora i de caràcter tecnològic segons el que estableix la normativa de la universitat per aquest tipus de companyies. La nova empresa, que permetrà transferir a la societat tecnologia basada en el coneixement generat a l’UJI, té per objecte el desenvolupament de chatbots, programes informàtics amb els quals és possible mantenir una conversa, tant si volem demanar-li algun tipus d'informació o que duga a terme una acció, que incorporen sistemes d'intel·ligència artificial, no es descarreguen, no és necessari actualitzar-los i no ocupen espai en la memòria del telèfon. Makesense està impulsada per investigadors dels Departaments de Llenguatges i Sistemes Informàtics i d’Enginyeria i Ciències dels Computadors de l’UJI, amb la promoció externa de Hugo Alberto Ferrer, AticSoft S.L. i PayNoPain S.L.

L’UJI destaca en productivitat investigadora i nombre d’investigadors altament citats en el rànquing de Xangai
La Universitat Jaume I de Castelló es troba per primera vegada entre les 500 universitats de major qualitat del món segons l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborat per la Jia Tong University de Xangai a partir de l’anàlisi de 20.000 institucions d’ensenyament superior i considerat internacionalment com l’indicador d’universitats més prestigiós.

El vicerector d’Investigació i Doctorat, Jesús Lancis, ha explicat que la classificació del rànquing ARWU té en compte indicadors de qualitat com ara el nombre d'egressats i personal del centre amb premis Nobel o medalles Fields, el nombre de publicacions en revistes internacionals de prestigi o el nombre d'investigadors altament citats segons el llistat anual elaborat per Clarivate Analytics.

En aquest sentit, Lancis ha indicat que la Jaume I té una posició destacada en el paràmetre d'investigadors altament citats, on obté la segona millor puntuació dels 11 centres espanyols inclosos en el rànquing; i en productivitat científica d’alt nivell del seu professorat, on ocupa el tercer lloc dels centres espanyols. Des de 2010 l’UJI ha incrementat la producció científica en un 50% passant de les 421 publicacions de 2010 a les més de 680 de 2015.

El «Top 500» de 2017 compta amb un total d'11 universitats espanyoles en la classificació, totes elles públiques, entre les quals es troba l’UJI, que és la més jove del grup, dins del rang 401-500. Per disciplines cal destacar que l’UJI destaca en àmbits com l’Economia, les Ciències Ambientals, la Nanotecnologia, la Química o la Ciència dels Materials, matèries en què se situa en franges superiors.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions