Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 1/2017 (26 gener de 2017)

27/01/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El rector informa dels nomenaments a l'Escola de Doctorat i a diferents departaments i instituts

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat del nomenament de Beatriz Escuder, del departament de Química Inorgànica i Orgànica, com a nova secretària de l'Escola de Doctorat. També ha informat de la proclamació per part de la Junta Electoral de les direccions de departament i institut següents: Ignasi Navarro i Ferrando, com a director del departament d'Estudis Anglesos; Tomàs Martínez Romero, com a director del departament de Filologia i Cultures Europees; Rosario Poy Gil, com directora del departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Isabel María Martínez Martínez, com a directora del departament de Piscologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; i Inmaculada Remolar Quintana, com a directora de l'Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge.

El rector nomena els professors Rambla i Ferrer representants de l’UJI al Consell Assessor de Patrimoni de la Humanitat de Sagunt

El rector ha informat al Consell de Govern del nomenament dels professors Juan José Ferrer, director del Departament de Geografia, Història i Art, i Wenceslao Rambla, vicerector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals, com a representants de l’UJI en el comitè científic del Consell Assessor de Patrimoni de la Humanitat constituït per tal d'elaborat la candidatura de Sagunt com a ciutat patrimoni de la Humanitat. En aquest Consell hi ha, a més, representants de les altres universitats públiques valencianes, del Consell Valencià de Cultura, de la Conselleria d'Educació i Ciència, de l'Ajuntament de Sagunt i d'altres entitats.
 
L’UJI aprova els calendaris electorals a consell i direcció de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino i a direcció d’un departament

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per elegir consell i direcció de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino i per a triar director al Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural.

En primer lloc, el Consell de Govern ha aprovat el calendari electoral per elegir el consell de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino. La presentació de candidatures es podrà realitzar del 10 al 15 de febrer de 2017 i l’elecció tindrà lloc per vot electrònic del 27 de febrer a les 10:30 hores fins al 28 de febrer a les 10:30 hores. La proclamació definitiva de resultats serà el 3 de març.

D’altra banda, les candidatures per a la direcció d’aquest institut es podran presentar del 9 al 14 de març, sent l’elecció el 30 de març. La proclamació definitiva de resultats serà el 5 d’abril i, en cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria el 7 d’abril.

D’altra banda, s’ha aprovat el calendari per a eleccions a la direcció del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural. El calendari fixa la presentació de candidatures del 10 al 15 de febrer de 2017 i les eleccions tindran lloc el dia 28 de febrer, sent la proclamació definitiva de resultats el 3 de març. En cas de segona volta, aquesta tindria lloc el 7 de març. 

L’Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials portarà el nom de Joan Francesc Mira

El Consell de Govern de l’UJI, a proposta del Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, ha aprovat la denominació de l’Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials com Aula Magna Joan Francesc Mira en reconeixement al catedràtic de Filologia Clàsica (Grega), escriptor i antropòleg. Joan Francesc Mira, nascut a València, va ser professor de l'Institut Ribalta i la Universitat Jaume I de Castelló, a més d'haver treballat en diverses universitats d'Europa i Estats Units. La seua obra abasta camps tan diversos com la sociologia, l'antropologia, la novel·la i l'assaig. Soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, compta a més amb una destacable tasca com a traductor. La seua trajectòria li ha valgut nombrosos premis, entre els quals es troben el premi Joan Fuster d'assaig, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, la Medalla d'Or de la ciutat de Florència, el premi Sant Jordi de novel·la, el premi Nacional de la Crítica, el Premi d’Honor de les Lletres Catalans i el Premi de les Lletres Valencianes 2016. 

L’UJI aprova un document per l’acreditació de llengües de l’estudiantat de Grau

El Consell de Govern ha aprovat un document en què s’estableixen les vies per a l’acreditació de llengües perquè l’estudiantat puga sol·licitar l’expedició del títol de graduat o graduada, sempre què el pla d’estudis de la seua titulació no fixe altres requisits lingüístics o vies per aconseguir-los.

En el cas del català, per acreditar el nivell C1 (entès com a C1.2) caldrà presentar la certificació corresponent d’haver superat aquest nivell, segons la taula d’equivalències de l’UJI. Estarà exempt de presentar aquesta certificació l’estudiantat que haja superat un mínim de 30 crèdits en forma d’assignatures impartides i avaluades en valencià (inclòs el Pràcticum, Treball Final de Grau i fins a 6 crèdits reconeguts per activitats extraacadèmiques de cursos de valencià o en valencià); haver cursat batxillerat o altres estudis que donen accés íntegrament en valencià; haver cursat una titulació superior íntegrament en llengua catalana; o tenir una discapacitat que impedeix l’aprenentatge d’una segona llengua. En el cas que l’estudiantat justifique haver estudiat els estudis d’accés a una universitat fora de les comunitats de llengua catalana, haurà d’acreditar un nivell A2.

Pel que fa a l’anglès, per acreditar un nivell B2 d’anglès (entès com a B2.2) caldrà presentar la certificació corresponent d’haver superat aquest nivell, segons la taula d’equivalències de l’UJI. Estarà exempt de presentar aquesta certificació l’estudiantat que haja superat un mínim de 24 crèdits en forma d’assignatures impartides i avaluades en una llengua estrangera (inclosa l’assignatura d’anglès específic del pla d’estudis, les assignatures cursades en estades de mobilitat, el Pràcticum, el Treball Final de Grau i fins a 6 crèdits reconeguts per activitats extraacadèmiques de cursos d’anglès o en anglès); haver cursat batxillerat internacional o altres estudis que donen accés a la universitat en un sistema estranger íntegrament en una llengua europea; haver cursat una titulació superior íntegrament en una llengua europea diferent de les llengües oficials de l’UJI; tenir un nivell B2 (entès com a B2.2) d’altra llengua europea o d’ELE per a estudiantat estranger; o tenir una discapacitat que l’impedeix l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Les excepcions exposades en català i anglès són internes i no suposen cap certificació lingüística, per això no són vàlides per a la capacitació per a l'ensenyament en anglès, ni per a l'accés als màsters amb requisit lingüístic.

El Consell de Govern aprova millores retributives del PDI i PAS per a l'any 2017 en el marc de les lleis 13 i 14/2016 de la Generalitat Valenciana

El Consell de Govern ha aprovat, en el marc dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017, que inclouen una línia de subvenció nominativa per a la millora de les condicions laborals del personal universitari, la millora de quinquenis i sexennis al professorat contractat i l'equiparació del professorat Titular d'Universitat acreditat a Catedràtic d'Universitat, en el cas del Personal Docent i Investigador (PDI), així com el 50% dels conceptes retributius de l'aplicació de la carrera professional al Personal d'Administració i Serveis (PAS).

El Consell de Govern aprova la designació del representant de la FCJE en la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la incorporació de M. José Senent com a representant de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat (CAUI), en substitució d’Asunción Ventura.

La comissió assessora està integrada a més per dos representants de cada centre o facultat de l’UJI, quatre representants del personal PDI i PAS del Claustre, quatre representants sindicals, dos representants de l’estudiantat (un del Claustre i altre del Consell de Govern), una representant de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere i una altra de la Fundació Isonomia. La comissió, presidida pel rector o persona en qui delegue i compta a més amb la participació de la vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat i de la directora de la Unitat d’Igualtat. 

L’UJI avança en la simplificació dels procediments administratius

La Universitat Jaume I ha elaborat un  Pla de simplificació i racionalització administrativa per tal de millorar els procediments administratius, tant en la reducció de càrregues com en l'agilitació dels tràmits interns propis. L’informe presentat al Consell de Govern de l’UJI senyala l’interès de continuar amb el procés de simplificació dels seus procediments administratius iniciat amb el Projecte d’Impuls de l’Administració Electrònica, que va fixar la relació dels procediments vigents i la informació essencial de cadascun d’ells, a més de la possibilitat d’accedir en alguns casos a la seua tramitació electrònica, elaborant-se un Catàleg de Procediments (http://www.uji.es/seu/cataleg).
 
Com a nou pas, l’informe planteja «continuar en eixa línia, amb l’objecte de simplificar al màxim els procediments i que aquesta tasca simplificadora es realitze d’ara endavant de forma permanent, tant en el que es refereix a la relació de procediments i processos interns com a l’estructura i tramitació de cadascun d’ells». Açò comporta, d’una banda, millorar la regulació i la qualitat normativa, revisant-la i adaptant-la, si escau, per a la incorporació de mesures de simplificació. D’altra banda, es revisaran els diferents procediments i processos per tal d’evitar redundàncies, reduir l'exigència de dades i documents, normalitzar formularis, agilitzar els tràmits i elaborar manuals de tramitació i guies.


El Consell de Govern prorroga per 2017 les Línies Bàsiques de la Productivitat del PAS

El Consell de Govern ha aprovat la pròrroga de les línies bàsiques per a l’elaboració del segon programa de millora de la productivitat dels serveis de la Universitat Jaume I, que té per objecte reconèixer, incentivar i estimular els esforços que el personal de la plantilla del Personal d’Administració i Serveis (PAS) porta a terme d’una manera continuada per millorar el funcionament de la Universitat, augmentar la producció de béns i/o serveis en relació amb els recursos emprats i augmentar, així mateix, la satisfacció dels clients interns i/o externs. Per això, dins del component individual, s’incentiva que el PAS preste serveis en determinades vesprades per oferir una mínima atenció al públic en horari vespertí.

L’UJI aprova l’oferta pública d’ocupació per a 2017 del PAS

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’oferta pública d’ocupació del Personal d’Administració i Serveis que inclou set places d’administratiu/va i una plaça de tècnic/a d’administració corresponents al sector de Funcionariat d’Administració General.

El Consell de Govern modifica la normativa sobre premis extraordinaris de doctorat

El Consell de Govern de la Universitat ha aprovat la modificació de la normativa sobre premis extraordinaris de doctorat aprovada en març de 2016 i que afecta l’article 5, sobre la baremació de les sol·licituds, concretament la valoració de publicacions derivades directament del contingut de la tesi doctoral i la seua justificació o acreditació.

La Universitat Jaume I modifica els terminis per al nomenament de professorat col·laborador honorífic

El Consell de Govern ha aprovat la modificació dels terminis per a la sol·licitud del nomenament de professorat col·laborador honorífic per part dels departaments regulada a la Normativa sobre les distincions de la Universitat Jaume I. Amb la modificació d’aquesta normativa s’estableix que la proposta s’ha de trametre, amb tota la documentació, fins al 30 de maig del curs anterior per al qual es sol·licita el nomenament del professor o professora candidat. Fins ara el termini per a la proposta del nomenament com a col·laborador honorífic calia plantejar-la durant el primer semestre del curs acadèmic en el que anés a produir-se la jubilació del professor o professora candidat.

L’UJI modifica la Normativa del Programa de Semestres Sabàtics del Personal Docent i Investigador 
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Normativa del Programa de Semestres Sabàtics del Personal Docent i Investigador de la Universitat Jaume I. S’han suprimit les referències a l’obtenció del títol de doctor per part del professorat titular d’escola universitària i s’ha afegit la possibilitat de contractació de professorat associat vinculat a la llicència per semestres sabàtics, en cas que es generen necessitats docents en el departament d’origen del professor/a que gaudeix de la llicència. A més a més, la nova normativa estableix en el punt de selecció de les persones candidates que el nombre total de semestres sabàtics vindrà limitat pel pressupost assignat a aquest programa en el Pressupost General de l’UJI.

El Consell de Govern aprova la modificació de la Normativa de barems de mèrits per als concursos de PAS
El Consell de Govern ha aprovat, prèvia negociació a la Mesa Negociadora, la modificació de la Normativa de barems de mèrits per a la provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat. Les modificacions aprovades són en relació a la valoració de l’apartat de títols oficials dels respectius barems. 
 
L’UJI aprova el calendari acadèmic del curs 2017/2018

El Consell de Govern ha aprovat el calendari acadèmic per al curs 2017/2018 que contempla que les classes començaran el dilluns 11 de setembre de 2017 i finalitzaran el 23 de maig de 2018. L’alumnat tindrà dos períodes d’avaluació final de semestre, del 8 al 24 de gener i del 24 de maig al 8 de juny, i un període d’avaluació de la segona convocatòria ordinària del 19 de juny al 7 de juliol. A més s’estableix un període d’avaluació optatiu de l’11 al 15 de juny, que els centres poden utilitzar per a la realització de proves d’avaluació d’estudis segons les seues necessitats. El període d’avaluació de la segona convocatòria ordinària d’estudis de grau serà del 18 de juny al 6 de juliol.

En relació als dies festius, serà festa de la Universitat sense activitat docent presencial, el 22 de setembre i el 23 de febrer. El període de vacances durant Nadal serà del 25 de desembre al 5 de gener; en Magdalena, del 3 al 10 de març, i en Setmana Santa, del 29 de març al 7 d’abril.

El Consell de Govern aprova la modificació dels criteris per a l’ordenació acadèmica i el finançament dels màsters universitaris

El Consell de Govern ha aprovat la modificació dels criteris per a l’ordenació acadèmica i el finançament dels màsters universitaris de la Universitat Jaume I, establint que el període que es considerarà per a calcular el finançament no serà la matrícula de l'últim curs, sinó la mitjana dels tres últims.

L'UJI aprova la suspensió temporal de 2 màsters universitaris

El Consell de Govern ha aprovat la suspensió temporal de 2 màsters universitaris en aplicació de la Normativa dels estudis oficials de màster de l’UJI. En concret, es tracta dels màsters de Física Aplicada i de Investigació i Biotecnologia Agràries.

La Universitat Jaume I aprova els límits d’admissió per al curs 2017/2018 amb 4.451 places entre graus i màsters

El Consell de Govern ha aprovat els límits d’admissió de graus i màsters oficials per al curs 2017/2018 amb un total de 4.451places. En concret, s’oferiran 2.995 places en graus oficials, xifra lleugerament inferior a la del últim curs. Com a novetat s’incorpora la implantació d’un nou doble grau en Dret i Administració d’Empreses en el que s’ofereixen 30 places. Per centres, s’ofereixen 770 places a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals; 320 en la Facultat de Ciències de la Salut; 985 en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, i 920 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Respecte als màsters oficials, s’ofereixen 1.456 places.
 
L’UJI aprova el document d’organització del curs 2017/2018

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el document d’organització del curs 2017/2018 elaborat pel Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat amb l’objectiu d’establir un marc de referència per al disseny i desenvolupament dels diferents processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica, com ara el calendari i la previsió del nombre de crèdits a impartir, amb l’objectiu d’abastar les metes fixades de la manera més eficaç i eficient possible. El document inclou el càlcul de la previsió del nombre de crèdits en titulacions de primer i segon cicle, de grau i màsters oficials. Així, està previst impartir, en el curs 2017/2018, 15.450,61 crèdits finançats, el que suposa un lleu increment d’1,70 respecte al curs anterior. Per a màsters oficials, els crèdits finançats totals són 3.498,50, un total de  66,50 més que el curs anterior.

El document estableix a més el calendari d’ordenació acadèmica amb les principals accions acadèmiques que es produiran al llarg del curs 2017/2018, com ara la revisió de les guies docents de les assignatures, les dates d’exàmens o selectivitat, i la negociació de l'oferta acadèmica i de les necessitats de personal docent i investigador (PDI), entre d’altres. Per últim, el document aprovat estableix altres aspectes com ara la dedicació docent i obligacions de tutoria a l’estudiantat per part del PDI, les reduccions de la dedicació docent i el procediment per a la concessió de veniae docendi al personal investigador.

L’UJI aprova l’oferta pública d’ocupació per a 2017 del PDI

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador que inclou sis places de professorat Titular d’Universitat; una plaça de professorat contractat doctor; i una plaça de professorat contractat doctor per a personal investigador doctor que haja finalitzat el Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3 en el torn lliure i sis places de professorat catedràtic/a d’Universitat per promoció interna.

El Consell de Govern aprova una proposta de comissió de servei

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de comissió de servei del professor José Ángel Lafuente, del departament de Finances i Comptabilitat, a l'Ajuntament de Castelló.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del pla d’estudis del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Els canvis, que s’implantaran al curs 2017/2018, es refereixen a diversos aspectes com ara la incorporació de les noves normatives de permanència i reconeixement de crèdits; els requisits de matrícula per al treball final de màster i les pràctiques; la denominació d’algunes matèries; i el nombre de crèdits ECTS reconeguts per activitats universitàries o per la participació en programes de mobilitat, entre d’altres. 

L'UJI aprova la implantació del doble títol de Grau en ADE-Dret
El Consell de Govern ha aprovat la implantació del doble títol de Grau en ADE-Dret per al curs 2017/2018 en el que s’ofereixen 30 places. 

El Consell de Govern aprova el Pla de Promoció a la Investigació de la Universitat Jaume I per a l’any 2017

La  Universitat Jaume I dotarà amb prop de quatre milions d’euros el Pla de Promoció de la Investigació 2017 que ha sigut aprovat pel Consell de Govern. La universitat pública de Castelló realitza un gran esforç  per mantenir l’activitat d’investigació científica i desenvolupament tecnològic en un context de contenció de la despesa pública.

El Pla de Promoció de la Investigació 2017 contempla la posada en marxa de cinc programes que inclouen diverses convocatòries d’ajudes i beques. El primer programa és per al foment de projectes d’investigació i contempla la convocatòria d’ajudes per la realització de projectes d’investigació científica i desenvolupament tecnològic i accions d’incentiu dels projectes i xarxes del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

El segon programa té com a objectiu promoure la mobilitat del personal investigador per a completar, ampliar i actualitzar la formació de personal investigador que no disposa d’un programa específic d’estades en centres d’investigació, així com facilitar la realització de doctorats internacionals. El tercer programa, de suport a la formació i incorporació de personal investigador, inclou quatre línies de treball: la convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador; la convocatòria d’ajudes postdoctorals per a la incorporació a grups d’investigació;  la convocatòria UJI-I3 de procediment selectiu per a identificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a l’objecte de la incorporació d’investigadors i investigadores a l’UJI, i el cofinançament de contractes del Programa “Juan de la Cierva”.

El quart programa, de foment de projectes de transferència de resultats de la investigació inclou la convocatòria StartUJI de Valorització de Resultats d’Investigació. En darrer lloc, el cinquè programa, de suport als grups d’investigació, inclou dos tipus d’ajudes, una dirigida als Grups d’Investigació d’Alt Rendiment, i una altra de continuïtat per als grups d’investigació. 

Així mateix, el vicerector d'Investigació i Doctorat, Jesús Lancis, ha presentat els resultats del Pla de Promoció de la Investigació de l'exercici de 2016. 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions