CONGRÉS MUNDIAL LATINOAMERICÀ DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES A debat! vuit questions per a una història sense fi

26/06/2024 | FCHS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el context dels trenta anys de l'aniversari del Centre d'Investigacions Històriques d'Amèrica Llatina (CIHAL) de la Universitat Jaume I de Castelló, organitzem el present Congrés des d'una convocatòria que apel·la a la importància dels estudis científics històrics Llatinoamericans en el Món. Amb aquesta convocatòria, pretenem reunir especialistes tant d'Amèrica com d'Europa, però també dels altres continents que, si bé minoritaris historiogràficament quant a aquesta temàtica, tenen i han tingut en el passat una estreta relació amb la Història Llatinoamericana, des de les relacions d'Àsia i Àfrica -especialment, les rutes comercials i les negreres-, fins a l'internacio- nalismo tricontinental desenvolupat després de la II Guerra Mundial.

DATES I TERMINIS DEL CONGRÉS:

- 25 de gener a 25 de març de 2024.

  • Panelistes. Recepció de propostes de els/as investigadors/as interessats/as a presentar contribucions que s'ajusten a qüestions historiogràfiques, teòriques i/o metodològiques en cadascun dels Panells.
  • Les propostes de participació com a panelista s'enviaran al correu oficial del Congrés: cmlch2024uji@gmail.com

Més informació

Dates a destacar

- 10 d'abril de 2024. Comunicació propuestad admeses

- 5 de juny de 2024. Termini màxim d'enviament dels textos dels panelistes (màxim de 3.000 paraules)

- Dates Congrés:  del 9 al 12 de setembre a la Universitat Jaume I.

DIRECCIÓ:

  • Manuel Chust Calero (Universitat Jaume I)

SUBDIRECCIÓ: 

  • Carmen María Fernández Nadal (Universitat Jaume I)
  • Cristina Fonseca Ramírez (Universitat Jaume I)

 

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Humanes i Socials