Llista de documents

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Última modificació: 27/04/2015 | Font: SCP

Errada / Error

No s'ha pogut obtenir el contingut de l'adreça:
No se ha podido obtener el contenido de la dirección:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!api_centros_upo.documentos?p_centro=4

java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 400 for URL: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!api_centros_upo.documentos?p_centro=4&url=/centres/estce/docs/
Server returned HTTP response code: 400 for URL: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!api_centros_upo.documentos?p_centro=4&url=/centres/estce/docs/
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16