Tramitació i procediments administratius

Agència de col·locació | Candidats i candidates

Eina en línia de recerca d'ocupació qualificada que l'UJI posa a disposició de tota aquella persona que està buscant feina. Permet a qualsevol persona, siga o no membre de la comunitat universitària, registrar-se, veure ofertes d'ocupació i subscriure's a aquelles que l'interessen i fer-ne un seguiment.

Agència de col·locació | Empreses

Eina en línia perquè empreses puguen gestionar les seues ofertes de treball per a professionals amb perfils universitaris. A través d'aquesta plataforma, les empreses sol·liciten la inclusió en l'Agència i inclouen les seues ofertes d'ocupació, perquè els candidats s'hi puguen presentar.

Avaluació i dipòsit de tesi | CAPD

Aplicació que permet als membres de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) actuar en els processos d'avaluació de les tesis doctorals.

Avaluació i dipòsit de tesi | Director o directora i tutor o tutora

Aplicació que permet a la direcció i el professorat tutor col·laborar en els diferents processos d'avaluació i aprovació de les tesis doctorals.

Avaluació i dipòsit de tesi | Doctorands i doctorandes

Procediment que facilita a la persona doctorand la presentació de la seua proposta per a poder fer el dipòsit de tesi doctoral definitiva, una vegada superats els diferents processos d'avaluació i aprovació.

Avaluació i dipòsit de tesi | Membres tribunal

Aplicació que permet a les persones evaluadores i les persones que formen part del tribunal col·laborar en els diferents processos d'avaluació i aprovació de les tesis doctorals.

CAEII. Criteris per a la dotació i gestió d'impressores als departaments

Característiques bàsiques dels diferents models d'impressores i costos d'adquisició i producció.

Campanya anual d'identificació d'equips d'ús comú

Les unitats organitzatives (UO) identifiquen els equips microinformàtics d’ús comú, com ara impressores, escàners o microordinadors, per acollir-se al contracte del servei de manteniment hardware.

Campanya anual d'identificació de l'ordinador de treball

Instruccions per identificar el microordinador de treball i poder acollir-se al contracte del servei de manteniment hardware.

Catàleg de procediments

Inventari de procediments administratius electrònics que gestiona l'UJI. Exposa i recopila la informació bàsica i relativa a cadascun dels processos per tal que qualsevol persona ho puga consultar, de forma fàcil i accessible.

Cercador de convenis

Eina informàtica per buscar convenis de col·laboració, protocols d'actuació i addendes que signa l'UJI amb altres entitats.

Configuració i gestió de sol·licituds del SGDE | Administradors

Aplicació dirigida a diferents serveis de l’UJI per a elaborar múltiples formularis dirigits a l’estudiantat com per exemple apuntar-se a un curs formatiu.

Convenis

Pensada per a introduir, registrar i tramitar els convenis de col·laboració, protocols d'actuació i addendes que realitza l'UJI amb altres entitats, ja siguen altres institucions públiques ja siguen empreses privades.

Devolució d'equipament TIC mòbil i neteja de dades

Indicacions per tornar els dispositius TIC mòbils, com ara ordinadors o telèfons mòbils, quan es queda obsolet, finalitza la seua relació amb l'UJI o desapareix la necessitat.

Enviament de material informàtic obsolet

Instruccions per enviar material informàtic, prèviament declarat com a obsolet, al magatzem del Servei d'Informàtica situat en l'edifici Espaitec 2 (UB1028SD).

Realització d'exàmens amb requeriments online

Protocol per a sol·licitar l'assistència del Servei d'Informàtica per a la realització d'exàmens amb ordinador.

Renovació de microordinadors personals obsolets

Condicions de renovació dels microordinadors personals obsolets i del seu posterior manteniment a càrrec del pressupost de despeses administrades pel Servei d’Informàtica.

Sol·licitud de certificacions | Administradors

Aplicació que permet gestionar les sol·licituds de certificats de competències transversals en ocupabilitat i emprenedoria que fa l'alumnat dels estudis oficials de l'UJI.

Sol·licitud de certificacions | Presentació de sol·licituds

Aplicació que permet a l'alumnat dels estudis oficials de l'UJI demanar l'obtenció del certificat de competències transversals en ocupabilitat i en emprenedoria.

Signar digitalment un document

Pautes per signar digitalment un document a través dels certificats, prèviament, instal·lats en l'ordinador.

SPI

Plataforma informàtica que permet a qualsevol membre de la comunitat universitària generar i tramitar sol·licituds, de forma electrònica, sobre determinats procediments o intervencions que gestionen els diferents serveis de la Universitat.

Entrega TFG/TFM

Permet gestionar l'entrega i defensa dels Treballs Finals de Grau i Treballs Finals de Màster. A través d'aquest aplicatiu, l'alumnat inicia els tràmits per a l'entrega del seu treball i la seva publicació en el repositori documental de l'UJI. La sol·licitud es deriva al tutor o tutora que s'encarrega de donar el seu vistiplau i, finalment, és el coordinador o coordinadora qui tanca el procediment.

SPI - Sol·licitud d'estudis propis de postgrau i de formación continuada

Formularis per a sol·licitar la impartició d'un estudi propi de postgrau o un curs de formació continuada a l'UJI. A través d'aquest aplicatiu, el professorat inicia el procediment per a fer la proposta i les direccions de departament i centre corresponent validen la petició, per a què l'Oficina d'Estudis tramite la seua aprovació definitiva.

SPI - Tramitació de convocatòries de beques i ajudes

Recull tota la informació necessària per a la tramitació d'una convocatòria d'una ajuda, subvenció o beca i s'utilitza per a la tramitació de les fases necesàries fins a la signatura de la resolució i la publicació de la convocatòria.

SPI - Tramitació i signatura de resolucions

Permet gestionar electrònicament les propostes de resolucions i la seua signatura per part del rectorat o vicerrectorats amb la signatura delegada.