Control de presència i accessos

05/05/2022 | Test
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Control de presència i accessos

Control de presència del PAS

Indicacions per a realitzar el registre horari, mitjançant la targeta universitària física o virtual, tant a l'entrada com a l'eixida del torn de treball en els dispositius de control d'accés que hi ha instal·lats en els centres o serveis.

Emissió de targetes de control d'accés (RFID)

Informació sobre com assignar a una persona usuària els permisos necessaris perquè puga accedir a un espai amb un pany electrònic.

Gestió horària

Recull i gestiona tota la informació sobre el registre de l'horari laboral del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de l'UJI.

FAQ Gestió horària

Preguntes més freqüents i consultes sobre el funcionament de l'aplicació Gestió horària que recull tota la informació sobre el registre horari del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de l'UJI.

Gestió de permisos del PAS

Eina que permet al Personal d'Administració i Serveis (PAS) sol·licitar els permisos per absentar-se del seu lloc de treball per un motiu justificat i recollit en la normativa. A través d'aquesta aplicació web, el personal fa la petició i aporta, si es requereix, la documentació justificativa.

Seguiment docent

Permet verificar que l'estudiantat rep les classes planificades en els horaris i llocs que consten al SIA i d'acord amb allò que preveu el POD. Mostra els registres de les classes que el professorat realitza amb la seva targeta a través dels dispositius electrònics.

FAQ Seguiment docent

Preguntes més freqüents sobre el funcionament de l'aplicació de Seguiment docent per verificar que l'estudiantat rep les classes planificades.