Guia per a treballar des de casa

Amb l'objectiu de facilitar el treball des de casa a la comunitat universitària, en aquest web, es recopila tota la informació necessària i imprescindible per a desenvolupar, de manera remota, l'activitat docent o administrativa de l'UJI. Estudiantat, PDI i PAS trobareu indicacions i enllaços a manuals d'usuari de les diferents aplicacions i eines tecnològiques que haureu d'utilitzar per a poder treballar de manera telemàtica. 

Guia per a treballar des de casa