Universitat Jaume I - UJI - Castello

Informació acadèmica
Docència

Transició als GRAUS

A partir del curs 2010/2011 d’acord amb les directrius del Reial decret 1393/2007 que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, tots els ensenyaments han d’estar adaptats a la nova estructura. És per això que la Universitat Jaume I ha modificat la seua oferta acadèmica per tal d’adaptar-se a l’espai europeu d’educació superior.

Cronograma d’implantació i extinció d’ensenyaments a l’UJI

Opcions de l’estudiantat de l’UJI matriculat en plans a extingir

B├║stia de consultes, queixes i suggeriments

 

Data de modificació: 05/12/2013 09:34
Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16