Universitat Jaume I - UJI - Castello

Departament d'Estudis Anglesos
Departaments, centres i instituts

Informació personal

 • FORTANET GÓMEZ, INMACULADA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Vocal
 • Representant CIT
 • President
 • Membre del Consell de Govern
 • VICERECTOR/A D'INTERNACIONALITZACIÓ, COOPERACIÓ I MULTILINGÜISME
 • Membre del Claustre
 • HC1305DD - (964 729592)
 • fortanet@uji.es

Ressenya Personal

Inmaculada Fortanet Gómez és doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de València des de 1993 i titular de universitat des de 1995. Des de 2013 està acreditada a catedràtica. Ha impartit assignatures de Llengua Anglesa a la llicenciatura de Filologia Anglesa i d'anglès per a l'empresa a la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses, així com docència al Màster English Language for International Trade. Des de 2010 també imparteix docència al Màster de Professorat de Secundària.

Va ser Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació des de 1997 a 2001, i des de 2010 és Vicerectora d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme. Ha ocupat càrrecs a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i des de 2010 és Vice-Presidenta del Grup Compostela d'Universitats. És directora del grup d'investigació GRAPE (Group for Research on Academic and Professional English).

Els seus camps d'interès en investigació es centrin en l'estudi de l'anglès acadèmic i de l'anglès específic per a l'empresa, l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües i l'anàlisis multimodal del discurs.

Links

Investigació


  Ruiz Madrid, N. & I. Fortanet-Gómez (2015) Contrastive Multimodal Analysis: Conference Plenary Lectures in English and in Spanish. In B. Crawford & I. Fortanet (eds.) Multimodal Analysis in Academic Settings: From Research to Teaching. Routledge Series on Multimodality. London: Routledge.  Crawford Camiciottoli, B. & I. Fortanet-Gómez (eds.) (2015) Multimodal Analysis in Academic Settings. From Research to Teaching. Routledge Series on Multimodality. London: Routledge.   Fortanet, I. (2015) The implementation of a multilingual language policy in a time of economic restrictions. In Robert Wilkinson and Mary Louise Walsh (eds) Integrating Content and Language in Higher Education: From Theory to Practice. Bern: Peter Lang.  Fortanet, I.; N. Ruiz Madrid (2014) Multimodality for comprehensive communication in the classroom: questions in guest lectures. Ibérica 28, 203-224.  Querol-Julián, M. & I. Fortanet-Gómez (2014) Theoretical framework for a multimodal analysis of evaluation in discussion sessions of conference paper presentations. Kalbotyra, 66.  Fortanet, I. (2013) Multilingualism in Higher Education: Towards a multilingual Language Policy. Multilingual Matters. Reviewed in: RESLA vol26 2013.
      Horari ActualHorari de tutories de Inmaculada Fortanet Gómez


Primer semestre


Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
Dimecres 16:00 19:00 09-09-2015 26-01-2016

El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


Segon semestre


Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
Dimecres 16:00 19:00 27-01-2016 31-07-2016

El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre

Horari de docència de Inmaculada Fortanet Gómez


Primer semestre


Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

Segon semestre


Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

Assignatures amb docència


Assignatures Titulació

Publicacions


Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


 • Inmaculada Fortanet Gómez. IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE). Stance and Voice in Written Academic Genres (Book Review). Num. 27. pp. 229-232. 2014 Internacional (científic). IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE).

 • Querol Julián, Mercedes, Inmaculada Fortanet Gómez. KALBOTYRA. Evaluation in discussion sessions of conference presentations: theorical foundations for a multimodal analysis. Num. 66. pp. 77-98. 2014 Internacional (científic). KALBOTYRA.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE). Multimodality for comprehensive communication in the classroom: Questions in guest lectures. Num. 28. pp. 203-224. 2014 Internacional (científic). IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE).

 • Inmaculada Fortanet Gómez. AILA REVIEW. Academics' beliefs about language use and proficiency in Spanish multilingual higher education. Num. 1 (25). pp. 48-63. 2012 Internacional (científic). AILA Review.

 • María Mercedes Querol Julián, Inmaculada Fortanet Gómez. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES . Multimodal evaluation in academic discussion sessions: How do presenters act and react?. Num. 4 (31). pp. 271-283. 2012 Internacional (científic). ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. ACROSS THE DISCIPLINES. Critical Components of Integrating Content and Language in Spanish Higher Education. Num. 8 (3). pp. 1-12. 2011 Docent. ACROSS THE DISCIPLINES.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES . Special Issue: ESP Research in Europe (Guest Editorial). Num. 29 (4). pp. 221-223. 2010 Internacional (científic). ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. JOURNAL OF ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES. Evaluative language in peer review referee reports. Num. 1 (7). pp. 27-37. 2008 Internacional (científic). JOURNAL OF ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES.

 • Pilar Garcés-Conejos Blitvich, Inmaculada Fortanet Gómez. ESP ACROSS CULTURES. The presentation of self in résumés: an intercultural approach. Num. 5. pp. 69-90. 2008 Internacional (científic). ESP ACROSS CULTURES.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Begoña Bellés Fortuño. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Spoken academic discourse: an approach to research on lectures. Num. -. pp. 161-178. 2005 Internacional (científic). REVISTA ESPAÑOLA DE LINGüÍSTICA APLICADA.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. DISCOURSE STUDIES . Honoris Causa Speeches: an approach to structure. Num. 7 (1). pp. 31-51. 2005 Internacional (científic). DISCOURSE STUDIES.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES . The use of 'we' in university lectures: reference and function. Num. 23. pp. 45-66. 2004 Internacional (científic). ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. RAEL : REVISTA ELECTRONICA DE LINGUISTICA APLICADA. I think: opinion, uncertainty or politeness in academic spoken English?. Num. 3. pp. 63-84. 2004 Internacional (científic). RAEL : REVISTA ELECTRONICA DE LINGUISTICA APLICADA.

 • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez. IBÉRICA - ACTUALIDAD TECNOLÓGICA (<2004). Análisis del artículo de investigación de marketing: caraterísticas propias. Num. 5 (2003). pp. 69-86. 2003 Nacional (científic). IBÉRICA.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. HERMES. The Emergence of a New Genre: advertising on the Internet (Netvertising). Num. 23. pp. 93-113. 1999 Internacional (científic). Hermes-Journal of Linguistics.

Llibres


 • Crawford Camiciottoli, Belinda, Inmaculada Fortanet Gómez. Multimodal Analysis in Academic Settings. From Research to Teaching. 2015 Editor. Científic de caràcter internacional. ISBN: 978-1-138-82710-3. New York, (840): Routledge.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. CLIL in Higher Education. Towards a Multilingual Language Policy. 2013 Autor. Científic de caràcter internacional. ISBN: 978-1-84769-935-0. UK, (826): Multilingual Matters.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez. English for Professional an Academic Purposes. 2010 Editor. Científic de caràcter internacional. ISBN: 978-90-420-2955-2. The Netherlands: Rodopi.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira. English Communication for International Business II. 2008 Autor. Científic de caràcter internacional. ISBN: 978-84-8021-640-1. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Christine A. Räisänen. ESP in European Higher Education. Integrating language and content. 2008 Editor. Científic de caràcter internacional. ISBN: 978-90-272-0520-9. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

 • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez, Rosa Giménez Moreno, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Hablar inglés en la universidad: docencia e investigación. 2008 Autor. Científic de caràcter internacional. ISBN: 978-84-96491-89-2. Oviedo: Septem Ediciones.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. English Communication for International Business I. 2006 Autor. Creació literaria. ISBN: 84-8021-584-4. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I.

 • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. Linguistic Insights. 2006 Editor. Científic de caràcter internacional. ISBN: 3-03910-954-5. Germany: Peter Lang.

 • Beatriz Rodenas Tolosa, Inmaculada Fortanet Gómez. Dealing with academic English in Business Administration. 2005 Autor. Docent. ISBN: . -: -.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. English Communication for International Business I. 2005 Autor. Docent. ISBN: 84-8021-584-4. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I.

 • Ester Usó Juan, Inmaculada Fortanet Gómez, Ana María Saorín Iborra. Starting English for Tourism Studies. 2004 Autor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 84-8021-488-0. Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. LINGUISTIC STUDIES IN ACADEMIC AND PROFESSIONAL ENGLISH. 2004 Editor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 84-8021-451-1. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Starting English for tourism studies. 2004 Autor. Docent. ISBN: 84-8021-488-0. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Jordi Piqué Angordans, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Francisco Coll García. Cómo escribir un artículo de investigación en inglés. 2002 Autor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 84-206-5774-3. Madrid: Alianza.

 • Santiago Posteguillo Gómez, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. Methodology and new techinologies in languages for specific purposes. 2001 Editor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 84-80219353-1. Castelló de la Plana: Publicasions de la Universitat Jaume I DL.

 • Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez, Inmaculada Fortanet Gómez. Discourse analysis and terminology in languages for specific purposes. 2001 Editor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 84-8021-352-3. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I DL.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Academic English: Reading Skills for the Comprehension of Economic Texts. 1998 Autor. Docent. ISBN: . -: -.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Juan Francisco Coll García. Genre Studies in English for Academic Purposes. 1998 Editor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 84-8021-211-X. Castellón de la Plana: Publicaciones de la Universidad Jaume I.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Academic English: Reading Skills for the Comprehension of Economic Texts. 1998 Autor. Docent. ISBN: 84-8021-198-9. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Estudios de Lingüística Aplicada. 1997 Autor. Docent. ISBN: 84-8021-117-2. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I.

 • José Luis Otal Campo, Inmaculada Fortanet Gómez, Victoria Codina Espurz. Estudios de Lingüística Aplicada. 1997 Editor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 84-8021-117-2. Castelló: Publicacions de la UJI.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Case studies for English. 1996 Autor. Docent. ISBN: . -: -.

Capítols de llibre


 • María Noelia Ruiz Madrid, Inmaculada Fortanet Gómez. Multimodal Analysis in Academic Settings. From Research to Teaching. New York, (840): Routledge. 2015 ISBN: 978-1-138-82710-3. Autor. Científic de caràcter internacional. Contrastive Multimodal Analysis: Conference Plenary Lectures in English and in Spanish.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Crawford Camiciottoli, Belinda. Multimodal Analysis in Academic Settings. From Research to Teaching. New York, (840): Routledge. 2015 ISBN: 978-1-138-82710-3. Autor. Científic de caràcter internacional. Introduction.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. The Sociolinguistics of Language Education in International Contexts. Switzerland, (756): Peter Lang. 2012 ISBN: 978-3-0343-1009-3. Autor. Científic de caràcter internacional. The Implications of Language Choice in Education.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. Discourse Perspectives on Organizational Communication. United Kingdom, (826): Fairleigh Dickinson University Press. 2012 ISBN: 978-1-61147-437-4. Autor. Científic de caràcter internacional. Introducing British and Spanish Companies to Investors: Building the Corporate Image through the Cha.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez. English for Professional and Academic Purposes. The Netherlands: Rodopi. 2010 ISBN: 978-90-420-2955-2. Autor. Científic de caràcter internacional. Current trends in English for Professional and Academic Purposes.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, María Mercedes Querol Julián. Corpus-Based Approaches to English Language Teaching. Great Britain: Continuum International Publishing Group. 2010 ISBN: 978-1-8470-6537-7. Autor. Científic de caràcter internacional. The Videocorpus as a Multimodal Tool for Teaching.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training. Reino Unido: Cambridge Scholars Publishing. 2010 ISBN: 978-1-4438-1857-7. Autor. Científic de caràcter internacional. Training CLIL teachers for the University.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. La memoria anual: información y promoción en la nueva empresa internacional. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I. 2009 ISBN: 978-84-8021-651-0. Autor. Científic de caràcter nacional. La estructura de la memoria anual en inglés.

 • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. Pragmatics applied to language teaching and learning. UK: Cambridge Scholars Publishing. 2009 ISBN: 1-4438-0972-1. Autor. Científic de caràcter internacional. Pragamatics markeres in Academic Discourse: The Cases of well and the Spanish Counterparts bien and .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Content and Language Integrated Learning: Cultural Diversity. Bern: Peter Lang. 2009 ISBN: 978-3-03911-818-2. Autor. Científic de caràcter internacional. Sharing CLIL in Europe.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. CLIL Practice: Perspectives from the Field. Finland: CCN: University of Jyväskylä (Finland). 2009 ISBN: 978-951-39-3561-0. Autor. Científic de caràcter internacional. Needs Analysis in a CLIL Context: A Transfer from ESP.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Helping people to learn foreign languages: Teach-niques and Teach-nologies. Murcia: Fundación Universitaria San Antonio. 2009 ISBN: 978-84-96353-88-6. Autor. Científic de caràcter internacional. From ESP to CLIL: Is Teacher Training a Problem?.

 • Christine Räisänen, Inmaculada Fortanet Gómez. ESP in European Higher Education. Integrating language and content. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2008 ISBN: 978-90-272-0520-9. Autor. Científic de caràcter internacional. Introduction. English for Specific Purposes after the Bologna reform.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. English as an Additional Language in Research Publication and Communication. Bern: Peter Lang. 2008 ISBN: 978-3-03911-462-7. Autor. Científic de caràcter internacional. Strategies for Teaching and Learning an Occluded Genre: The RA Referee Report.

 • Christine Räisänen, Inmaculada Fortanet Gómez. ESP in European Higher Education. Integrating language and content. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2008 ISBN: 978-90-272-0520-9. Autor. Científic de caràcter internacional. The state of ESP teaching and learning in Western European higher education after Bologna.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Studies in Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. 2007 ISBN: 1-84718-209-7. Autor. Científic de caràcter internacional. Interaction through shared knowledge in American, British and Spanish business lectures.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. Qualitat educativa i millora docent a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Actes de la VI Jornada de millora educativa i V Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2007 ISBN: 978-84-8021-623-4. Autor. Docent. Creació d’un “English Club” i introducció a l’entorn virtual Moodle a l’assignatura Llengua Anglesa .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Begoña Bellés Fortuño. El disseny dels plans d’estudi en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Actes de la VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2007 ISBN: 978-84-8021-625-8. Autor. Docent. Utilització del llenguatge específic en l’exemplificació dels conceptes de Llengua Anglesa I, II i I.

 • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. Linguistic Insights. Germany: Peter Lang. 2006 ISBN: 3-03910-954-5. Autor. Científic de caràcter internacional. Introduction: Facing the Future of Intercultural and International Business Communication (IIBC).

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Studies in Specialized Discourse. University of Bergamo: Peter Lang. 2006 ISBN: 3-03911-178-8. Autor. Científic de caràcter internacional. Academically Speaking: The Use of -ly Adverbials by British and American Lecturers.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Information Technology in Languages for Specific Purposes. Issues and Prospects. New York: Springer. 2006 ISBN: 0-387-28595-4. Autor. Científic de caràcter internacional. Interaction in academic spoken english: The use of "I" and "You" in the micase.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Lenguas para Fines Específicos (VIII) Investigación y Enseñanza. Alcalá de Henares: Editoras Esther Hernández y Lina Sierra. 2005 ISBN: 84-8138-632-4. Autor. Científic de caràcter nacional. De general a específico: Carencias comunicativas orales detectadas por el profesorado de lengua ingl.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Andreu Blesa Pérez. Perspectivas Interdisciplinares de la Lingüística Aplicada. Tomo II. Valencia: Universitat Politècnica de Valencia( AESLA). 2005 ISBN: 84-609-6062-5. Autor. Científic de caràcter nacional. ¿Es posible introducir el inglés como lengua instrumental en las asignaturas de administración y dir.

 • Ana María Saorín Iborra, Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. El camí cap a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l’UJI. Actes de la IV Jornada de millora educativa i III Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2005 ISBN: 84-8021-534-8. Autor. Docent. Creació de nous materials per a l’assignatura d’Anglès (A27) en de la titulació d’ADEM.

 • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Manuel Pérez Lavall, Ana María Saorín Iborra, María Victoria Oliver Guasp. Teaching and learning the english language from a discourse perspective.. Castellón. Universitat Jaume I: Patricia Salazar, María José Esteve, Victòria Codina (eds.). 2005 ISBN: 84-8021-529-1. Autor. Científic de caràcter internacional. What have I done to deserve this? Analysing students' flaws in English language in their final year .

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, Ana María Saorín Iborra. Formació del professorat davant la convergència europea. Actes de la V Jornada de millora educativa i IV Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2005 ISBN: 84-8021-536-4. Autor. Docent. Nou material per a l’assignatura anglès econòmic de la titulació d’Adem.

 • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Ana María Saorín Iborra, Inmaculada Fortanet Gómez. Formació del professorat davant la convergència europea. Actes de la V Jornada de millora educativa i IV Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2005 ISBN: 84-8021-536-4. Autor. Docent. L’ús de pagines web en les assignatures de llengua anglesa en la diplomatura en Ciències Empresarial.

 • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, María Luz Sánchez Peinado, María Ripollés Meliá. El camí cap a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l’UJI. Actes de la IV Jornada de millora educativa i III Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2005 ISBN: 84-8021-534-8. Autor. Docent. Coordinació docent per al treball a l’aula amb textos originals en anglès. Transversalitat entre lle.

 • Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Las nuevas tendencias de las lenguas de especialidad en un contexto internacional y multicultural. Granada: Editorial Universidad de Granada. 2004 ISBN: 84-338-3240-9. Autor. Científic de caràcter internacional. El inglés profesional y académico (IPA) en educación secundaria y universitaria: Análisis de dificul.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Academic Discourse: New Insights and Evaluation. Bern: Peter Lang. 2004 ISBN: 3-03910-353-9. Autor. Científic de caràcter internacional. Verbal Stance in Spoken Academic Discourse.

 • Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, Ana María Saorín Iborra, Ester Usó Juan, Manuel Pérez Lavall, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Hacia una docencia de calidad: políticas y experiencias. Actas del I Congreso de la Red Estatal de Docencia Universitaria y III Jornada de Mejora Educativa de la Universitat Jaume I. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2004 ISBN: 84-8021-482-1. Autor. Docent. Desarrollo de un libro de texto autocorregible para alumnos de la diplomatura de turismo..

 • Ana María Saorín Iborra, Ester Usó Juan, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Manuel Pérez Lavall, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Hacia una docencia de calidad: políticas y experiencias. Actas del I Congreso de la Red Estatal de Docencia Universitaria y III Jornada de Mejora Educativa de la Universitat Jaume I. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2004 ISBN: 84-8021-482-1. Autor. Docent. Implementación de un manual para estudiantes de inglés de las titulaciones de administración y direc.

 • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. Linguistic studies in academic and professional English. Castelló: Publicacions de la UJi. 2003 ISBN: 84-8021-451-1. Autor. Científic de caràcter internacional. Handouts in Conference Presentations.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Las lenguas en un Mundo Global (CD-Rom). Jaén: Publicaciones de la Universidad de Jaén. 2003 ISBN: 84-8439-162-0. Autor. Científic de caràcter nacional. Citations in Honoris Causa speeches.

 • María Isabel Beas Collado, Inmaculada Fortanet Gómez. Co-operative Education in Europe. República Checa, (202): Reprocentrum. 2002 ISBN: 84-607-5514-2. Autor. Científic de caràcter internacional. Spain.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Oral Skills: Resources and Proposals for the Classroom. -: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. 2002 ISBN: 84-8021-385-X. Autor. Docent. Request in Honoris Causa Speeches.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. Language learning in the foreign language classroom. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaime I, DL. 2001 ISBN: 84-8021-346-9. Autor. Científic de caràcter nacional. Teaching Pragmatics in esp: an example based on hedging.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. Discourse analysis and terminology in languages for specific purposes. Castelló de la Plana: Publicaciones de la Universitat Jaime I.. 2001 ISBN: 84-8021-352-3. Autor. Científic de caràcter nacional. Hedging Devices in Technical and Academic English.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. Contribuciones al estudio de la lingüística aplicada Visual aids in english research articles. Logroño: Asociación Española de Lingüística Aplicada. 1999 ISBN: 84-605-8800-9. Autor. Científic de caràcter nacional. Visual aids in english research articles.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Juan Francisco Coll García. Genre Studies in english for academic purposes. Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. 1998 ISBN: 84-8021-211-X. Autor. Científic de caràcter nacional. Disciplinary varitions in the writing of research articles in english.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Francisco Coll García, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. The writing of titles in academic research articles. Cáceres: Publicaciones de la Universidad de Extremadura. 1997 ISBN: 84-7723-290-3. Autor. Científic de caràcter nacional. Lenguas Aplicadas a las Ciencias y a la Tecnología: Aplicaciones. Capítulo del libro editado por R. .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Juan Francisco Coll García. Lenguas para fines específicos V: Investigación y Enseñanza. Madrid: Univer. Alcalá de Henares. S. Barrueco, E. Hernández, L. Sierra. 1996 ISBN: 84-8138-167-5. Autor. Científic de caràcter nacional. Cross-Disciplinary Differences in Abastracts.

Ponències a Congressos


 • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. A Multimodal Discourse Analysis Perspective of Asides in Conference Plenary Lectures in English and in Spanish. XXXIII Congreso Internacioal de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA.) La comunica. Universidad Politécnica de Madrid, (724): 16-04-2015. Internacional (científic). 2015 . ISBN: .

 • María Noelia Ruiz Madrid, Inmaculada Fortanet Gómez. A Multimodal Discourse Analysis Approach to Humour in Conference Presentations: The Case of Autobiographic References. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA).Industrias de. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, (724): 03-04-2014. Internacional (científic). 2015 Procedia Social and BehavioraLSciences, Proceed AESLA 2014,Vol 173, Pag 246-251. ISBN: 1877-0428.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. The implementation of a multilingual language policy in a time of economic restrictions. Integrating Content and Language in Higher Education (3rd Iinternational Conference Integrating Cont. University of Maastricht, (528): 11-04-2013. Internacional (científic). 2015 Select Papers From 2013 IClLHE Conference, Pag 75-87. ISBN: 978-3-631-65726-3.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. The effect of economic restrictions on the implementation of a multilingual language policy. 3rd Iinternational conference Integrating Content and Language in Higher Education (2013 IClLHE). University of Maastricht, (528): 11-04-2013. Internacional (científic). 2013 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez. The importance of gestures from effective communication in the classroom: awareness raising of lectures when using English as a medium of instruction. 3rd Iinternational conference Integrating Content and Language in Higher Education (2013 IClLHE). University of Maastricht, (528): 11-04-2013. Internacional (científic). 2013 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Motivation for the success of multilingual language policies. 8th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Universitat Jaume I, Castellón, (724): 13-09-2012. Internacional (científic). 2012 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira. When things go wrong: Implying positivity in the chairman's statement section of US and Spanish annual reports. X AELFE Conference. Valencia: 05-09-2011. Internacional (científic). 2011 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Towards an understanding between content and language teachers for multilingual education. Content and language collaboration in higher education: theory, research and reflections. Cape Town, (710): 17-01-2011. Internacional (científic). 2011 . ISBN: .

 • María Mercedes Querol Julián, Inmaculada Fortanet Gómez. Theoretical framework for a multimodal analysis of evaluation. 2nd International PRISEAL Conference. Occupying niches: Interculturality, cross-culturality and acul. Poland: 09-06-2011. Internacional (científic). 2011 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, María Mercedes Querol Julián. Reaction of presenters to discussant's questions. A multimodal analysis. Genre Variation in English Academic Communication. Emerging Trends and Disciplinary Insights. University of Bergamo, (380): 22-06-2011. Internacional (científic). 2011 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Multilingualism to meet the changing demans of today's spanish universities. 4th International conference on multilingual universities. Luxemburgo: 04-02-2010. Internacional (científic). 2010 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Interacting with the Research Article Author: Metadiscourse in Referee Reports. Constructing Interpersonality: Multiple Perspectives on Written Academic Genres (InterLAE Internatio. Jaca, (724): 11-12-2008. Internacional (científic). 2010 Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-1981-7.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. Teaching in English for university faculty. AILA CLIL ReN SYMPOSIUM. Miraflores de la Sierra: 24-09-2009. Internacional (científic). 2009 . ISBN: .

 • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. Pragmatic Markers in Academic Discourse: A Contrastive Study between Spanish and English Lectures. III Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics (EPICS III). Sevilla: 20-02-2008. Internacional (científic). 2008 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Mediating discourse in referee reports. InterLAE International Conference "Interpersonality in Written Academic Discourse: Perspectives acro. Jaca: 11-12-2008. Internacional (científic). 2008 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Videocorpus as multimodal tool for teaching. Jornadas Corpus Linguistics. Universidad Politécnica de Valencia: 03-07-2008. Nacional (científic). 2008 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez. From ESP to CLIL: Is Teacher Training a Problem?. III International Conference on Human and Material Resources in Foreign Language Learning. Murcia: 17-07-2008. Internacional (científic). 2008 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Begoña Bellés Fortuño. The relevance of discourse markers in teacher training courses for content and language integrated learning in higher education. 1st International Conference on Multilingualism (ICOM) (Achieving multilingualism: wills and ways). Castellón: 12-01-2008. Internacional (científic). 2008 Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 978-84-8021-689-0.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez. El prospecto de medicamentos en España y EEUU: utilización de viñetas y abreviaturas. I Congreso Internacional sobre lenguaje y asistencia sanitaria. Alicante: 24-10-2007. Internacional (científic). 2007 Miguel Angel Campos Pardillos y Adelina Gómez González-Jover. ISBN: 978-84-691-2836-7.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. RA peer reviews: a help or hindrance for publication for Spanish researchers?. Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional . Universidad de La Laguna, Tenerife, (724): 11-01-2007. Internacional (científic). 2007 . ISBN: .

 • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. Introducción de nuevas herramientas y actividades para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase de lengua inglesa de la titulación de Filologia Inglesa. VI Jornada de Millora Educativa i V Jornada d'Harmonització Europea. Universitat Jaume I: 05-04-2006. Nacional (científic). 2006 Universitat Jaume I. ISBN: 978-84-8021-623-4.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Ulla Connor. Análisis contrastivo de la comunicabilidad del prospecto de los medicamentos en España y en Estados Unidos. Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Valencia: 07-11-2006. Nacional (científic). 2006 Universitat de València. ISBN: 84-370-6576-3.

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. Interacting and promoting the company in the Chairman's Statement as an introduction to Annual Reports of U.K. and Spanish Companies.. The Eighth Conference of the European Society for the Study of English. London: 29-08-2006. Internacional (científic). 2006 . ISBN: .

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Ana María Saorín Iborra. Creación de nuevos materiales para las asignaturas de Inglés II (A27) en la titulación de ADEM. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón: 29-01-2004. Docent. 2004 Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 84-8021-534-8.

 • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Manuel Pérez Lavall, Ana María Saorín Iborra, Ester Usó Juan, Inmaculada Fortanet Gómez. Implementación de un manual para estudiantes de inglés de las titulaciones de administración y dirección de empresas, ciencias empresariales y gestión y administración pública. I Congreso de la Red Estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Univ. Castellón: 03-02-2004. Nacional (científic). 2004 Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 84-8021-482-1.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. De gerenal a específico: Carencias comunicativas orales detectadas por el profesorado de lengua inglesa. VIII Jornadas de Lenguas para Fines Específicos. Alcalá de Henares: 25-03-2004. Nacional (científic). 2004 Universidad de Alcalá de Henares. ISBN: 84-8138-632-4.

 • Andreu Blesa Pérez, Juan Carlos Palmer Silveira, María Ripollés Meliá, María Luz Sánchez Peinado, Inmaculada Fortanet Gómez. Coordinació docent per al treball a l'aula amb textos originals en anglés. Transversalitat entre llengua anglesa i les àrees d'organització i adminstració d'empreses i comercialització i investigació. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonitzacio Europea de la Universitat Jaume I. Castellón: 29-01-2004. Docent. 2004 Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 84-8021-534-8.

 • Andreu Blesa Pérez, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, María Ripollés Meliá, María Luz Sánchez Peinado. Coordinació docent per al treball a l'aula amb textos originals en anglès. Transversalitat entre llengua anglesa i les àrees d'Organització i Administració d'Empreses i Comercialització i Investigació. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I: 29-01-2004. Nacional (científic). 2004 . ISBN: .

 • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez. Abridging information in marketing articles and business reports: executive summaries. GLAT-BARCELONA 2004. Barcelona: 12-05-2004. Internacional (científic). 2004 ENST Bretagne. ISBN: 2-908849-14-3.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. How is Spanish research on ESP valued by the international scientific community?. Actas do II Congreso Internacional da AELFE. Porto (Portugal): 26-09-2003. Internacional (científic). 2003 AELFE. Instituto Superior de Contabilidad e Administraçao do Porto. ISBN: 972-9039-32-1.

 • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez. Orientaciones para la publicación de trabajos científicos en revistas internacionales: un estudio exploratorio en el área de Comercialización e Investigación de Mercados.. VIII Taller de Metodología de la ACEDE: Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y. Benicassim: 16-05-2002. Nacional (científic). 2003 ACEDE. ISBN: 84-607-8745-1.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Los estudios de caso como metodología de aplicación interdisciplinar en la enseñanza de las lenguas de especialidad.. Las lenguas de especialidad y su didáctica. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili: . Internacional (científic). 2001 Servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. ISBN: 84-8424-036-3.

 • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. Netvertising: Content-based Subgeneric Variations in Digital Genres.. Proceedings of the Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: . Internacional (científic). 1998 IEEE Computer Society. ISBN: 0-8186-8236-1.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Verb Usage in Academic Writing: Reporting Verbs in Economics Research Articles in English and in Spanish. Proceedings of the 11th Symposium on Language for Special Purposes. Copenhagen: LSP Centre, Copenhag. Copenague: . Internacional (científic). 1998 Copenhagen Business School. ISBN: 87-88511-18-9.

 • Juan Francisco Coll García, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez, Raquel Segovia Martín. A comparative study among different types of structure within research articles: a genre analysis approach.. Actas do VI Congreso Luso-Espanhol de Línguas para Fins Específicos. Recopilación editada por los pr. Viseu, Portugal: . Internacional (científic). 1997 Publicaciones del Instituto Superior Politécnico de Viseu. ISBN: 972-97372-0-7.

 • Raquel Segovia Martín, Santiago Posteguillo Gómez, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Francisco Coll García, Juan Carlos Palmer Silveira. A Comparative Study Among Different Types Of Structure Within Research Articles: A Genre Study Approach. Actas del VI Congreso Luso.Espanhol de Linguas para Fins Especificos. : . Internacional (científic). 1997 . ISBN: 111485-87.

 • Raquel Segovia Martín, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Francisco Coll García. A comparative study among different types of structure within research articles: a genre analysis approach. Actas VI Congresso Luso-Espanol de Línguas para Fins Específicos. Viseu (Portugal): . Internacional (científic). 1997 . ISBN: 972-8215-06-1.

Participació en programes de doctorat extern


 • Inmaculada Fortanet Gómez. Inmaculada Fortanet Gómez. Interuniversitario Lingüística Aplicada. 02-05-2007. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Departamento de Filología Inglesa y Alemana y de Traducción e Interpretación:

Conferències invitades en altres Centres d'Investigació


 • Inmaculada Fortanet Gómez. New perspectives of ESP teaching and learning in the European hingher education area. Tenerife: 03-09-2009.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. The referee report: an occluded genre. University of Stockholm: 30-11-2005.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. Article reviews: our nightmare. A linguistic approach to peer referee reviews. University of Stockholm: 29-11-2005.

Referee de publicacions periòdiques


 • Inmaculada Fortanet Gómez. 2007 JOURNAL OF PRAGMATICS. Journal of Pragmatics.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. 2006 RAEL : REVISTA ELECTRONICA DE LINGUISTICA APLICADA. Revista Española de Lingüística Aplicada.

 • Inmaculada Fortanet Gómez. 2006 JOURNAL OF PRAGMATICS. Journal of Pragmatics.

Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16