Universitat Jaume I - UJI - Castello

Bústia UJI
Unitat de Suport Educatiu
  • Exposa la teua consulta, queixa, suggeriment o felicitació sobre qualsevol aspecte de la Universitat
  • La teua sol·licitud serà atesa a la major brevetat possible
Tria el teu perfil: Estudiantat PAS PDI Altres

Àmbit de la petició
Tipus
Text
(Màxim 2000 caràcters)

Si voleu rebre resposta indiqueu la via.
Correu electrònic Adreça electrònica:
 
Telèfon Nom:
  Telèfon:
 
Netejar
  • Si ens voleu aportar qualsevol comentari relatiu al funcionament de la Bústia UJI, adreçeu-vos a Bustia UJI.
  • Les peticions de la Bústia UJI no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, i la seua interposició no paralitza els terminis que estableix la normativa vigent i tampoc condiciona l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir les persones interessades

Informació proporcionada per:

USE, Àrea Tècnica d'Orientació-Informació

Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16